Daugavpils tehnikumā tiekas ministri un Daugavpils pilsētas galva


2021. gada 30. jūlijā Daugavpils tehnikumā notika augsta līmeņa tikšanās – vienkopus sanāca tehnikuma vadība direktores Ingrīdas Brokānes personā, satiksmes ministrs Tālis Linkaits, izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, kā arī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.

Tikšanās pirmajā daļā viesi iepazinās ar Daugavpils tehnikuma Varšavas ielas mācību korpusu – tika parādīta ne tikai materiāli tehniskā bāze, kas pieejama gan automehāniķu, gan mašīnbūves tehniķu, elektrotehniķu un dzelzceļa nozares speciālistu apmācībai un izglītošanai, bet arī vispārējās izglītības nodrošināšanai izmantotās mācību klases.

Pēc nelielās, bet saturiskās ekskursijas pa Varšavas ielas korpusu tehnikuma galvenajā ēkā Strādnieku ielā norisinājās diskusija par profesionālās izglītības attīstību Daugavpilī, nepieciešamajām un īstenojamajām pārmaiņām, kā arī pieprasījumu pēc dzelzceļa nozares speciālistiem pēc 3-5 gadiem, kad tiks pilnībā pabeigta “Rail Baltica” projekta līnija, un risinājumiem dažādu jomu speciālistu pārkvalifikācijai.

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa