Notika pirmā audzēkņu līdzpārvaldes darba sēde.

2019./2020. mācību gada audzēkņu līdzpārvalde un pulciņa “Esi līderis” vadītājs Juris Ostrovskis
Audzēkņu līdzpārvaldes pirmajā darba sēdē, kura tika sasaukta ar DT direktores rīkojumu, notika Valdes vēlēšanas un amatu sadalīšana līdzpārvaldes biedriem, kuri iepriekš bija pieteikušies līdzpārvaldes amatiem.
Sēdes apstiprinātā kārtība bija sekojoša:
Direktores Ingrīdas Brokānes uzruna;
Daugavpils Tehnikuma IEKŠEJO NOTEIKUMU par Audzēkņu līdzpārvaldes un līdzpārvaldes vēlēšanu kārtības apstiprināšana ar atklāto balsojumu, kur IEKŠĒJIE NOTEIKUMI tika apstiprināti vienbalsigi;
Ar atklātu balsojumu tika vienbalsīgi nobalsots par iniciatīvas grupas izveidi, par kuras izveidi atbildīgā tika deleģēta Arīna Ozerska. Grupas izveides mērķis: apvienot līdzpārvaldes biedrus un pulciņa “Esi līderis” dalībniekus, lai iesaistīt audzēkņus Audzēkņu līdzpārvaldes un valdes darba.
Ar aizklātu balsojumu, valdē tika ievēlēti:
Prezidents – Viktorija Paškova;
Viceprezidents – Emīls Jansons;
Sekretārs protokolists – Darja Luščika;
Sabiedrisko attiecību speciālists – Ēriks Voitkevičs;
Kultūras jautājumu koordinators  – Artjems Ivanovs;
Sporta un veselības jautājumu koordinators Jolanta Treskina.