Daugavpils tehnikuma skolotāji iepazīst Valgas profesionālās izglītības centra mācību vidi

2021.gada 9. un 10.septembrī direktores vietnieks praktiskās pamācības jomā Igors Ivanovs, kā arī profesionālo priekšmetu skolotājs dzelzceļa nozares mācību programmās Valerijs Šakels apmeklēja Valgas profesionālās izglītības centru (Igaunija), lai iepazītos ar mācību iestādes darbu, kā arī pilnvērtīgāk sagatavotos jaunā apmācības projekta īstenošanai.

Sākot ar 12. oktobri, ik nedēļu līdz novembra beigām Daugavpils tehnikumā uz apmācību ieradīsies vairāki Valgas profesionālās izglītības centra izglītojamie, kas pie mums apgūs pamata zināšanas un praktiskās iemaņas dzelzceļa nozarē. Šīs mācību programmas iniciators ir Valgas dzelzceļa depo, kas arī Valgas izglītības iestādei pasūtīja nepieciešamo speciālistu sagatavošanu. Šobrīd rudenī Daugavpilī mācīsies viena grupa, savukārt, ja būs pietiekams pieprasījums, pavasarī ir plānots atvērt vēl vienu grupu.

Vizītes laikā tehnikuma skolotāji tikās ar Valgas profesionālās izglītības centra Loģistikas virziena vadītāju Veiko Ardelu, kā arī izglītības iestādes direktoru Margusu Ojaotu. Vizītes laikā tika iepazīts Igaunijas izglītības sistēmas IT risinājums tahvel.edu.ee un schoolaby platforma, kā arī vērtēšanas sistēma. Tāpat skolotājiem bija iespēja apskatīt prakses un praktiskās apmācības iespējas Valgā kvalifikācijā “Loģistikas darbinieks”.

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa