Audzēkņu līdzpārvaldes (PARLAMENTA) vēlēšanas

2021.gada 30.septembrī Daugavpils tehnikumā notiks Audzēkņu līdzpārvaldes vēlēšanas. Vēlēšanu dienā darbosies divi iecirkņi, kuros visi DT audzēkņi varēs veikt savu izvēli. Iecirkņi darbosies no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00. Iecirkņos darbosies pa diviem pārstāvjiem no vēlēšanu komisijas, kuri kontrolēs vēlēšanu norisi un sniegs konsultāciju, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu biļetenu.Sakarā ar epidemioloģisko situāciju tiks nodrošināta iespēja balsot attālināti, tādēļ piedāvājam lejupielādēt vēlēšanu zīmi un vēlēšanu datumā laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00 no sava vārda sūtīt aizpildīto vēlēšanu zīmi elektroniski uz e-klases pastu interešu izglītības skolotājam Jurim Ostrovskim.

Šī gada līdzpārvaldes vēlēšanu komisijas sastāvs:

1. Oksana Vasiļjeva, PR-41

2. Liana Konovalova, PR-41

3. Ņikita Ivanovs, EM-21

4. Eduards Saveļjevs, PR-31

Svarīgi zināt:  

–  komisija uzrauga, lai katrs vēlētājs vēlēšanās piedalītos tikai vienu reizi. Vēlētāju saraksti pa kursiem un korpusiem tiks sagatavoti vēlēšanu dienā;

–   vēlēšanu zīmē norāda katra pretendenta vārdu, uzvārdu, kursu un reģistrācijas numuru. Zīmē ir vieta, kur vēlētāji var atzīmēt īpaši vēlamos un nevēlamos pretendentus;

–   vēlētājs no iecirkņa komisijas saņem zīmi, patstāvīgi pēc brīvas izvēles veic tajā atzīmes (ne vairāk par 8 atzīmēm), saloka zīmi un iemet to aizzīmogotā urnā;-   balsojumam attālināti lejupielādē elektroniski sagatavoto vēlēšanu zīmi, aizpilda un sūta pielikumā vēstulē e-klase.lv pastā interešu izglītības skolotājam Jurim Ostrovskim

Darbam audzēkņu līdzpārvaldē pieteicās šādi audzēkņi:

Nr.p.k.Uzvārds, VārdsKurssVēlēšanu atzīme “+” vai “-”
1.Treskina Jolanta4.
2.Lušcika Darja4.
3.Greibo Valērija3.
4.Kožanovs Ruslans3.
5.Čornobiļa Jekaterina3.
6.Stašanova Līga3.
7.Medvedevs Pjotrs2.
8.Kosenkovs Artjoms2.
9.Žigalko Aleksandrs2.
10.Surmačs Kirils1.
11.Sivašovs Ņikita1.
12.Andžāns Karims1.
13.Žurovs Edgars1.

Jāatgādina, ka Audzēkņu līdzpārvaldē tiks ievēlēts pa diviem pretendentiem no katra kursa. Balsojiet par saviem favorītiem, un mēs visi kopā veidosim šī mācību gada Audzēkņu līdzpārvaldi, kas darbosies DT audzēkņu un tehnikuma interesēs. Vēlēšanu rezultāti tiks publicēti 1.oktobrī www.daugvt.lv mājaslapā.