Nordplus programmas projekts paver jaunas sadarbības iespējas

2021.gada 20.-24.septembrī Nordplus programmas Jauniešu apakšprogrammas projekta “Ceļā uz profesiju” (Nr. NPJP-2021/10151) ietvaros projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītāja Sandra Celmiņa viesojās Rakveres profesionālās izglītības centrā Igaunijā. Kopā ar projekta partneriem – Rokišķu Tehnoloģiju, biznesa un lauksaimniecības profesionālo skolu (Lietuva) – tika iepazītas Rakveres centra piedāvātās iespējas apmācībai dažādās profesijās, praktiskās apmācības un prakses iespējas, īpašu uzmanību pievēršot automehānikas nodaļas darbam. 

Tikšanās laikā tika izzinātas visu trīs skolu piedāvātās profesionālās izglītības iespējas, skolu aktivitāte dažādu projektu īstenošanā un profesionālās partnerības tīklu izveidē, kā arī apzinātas iespējas turpmākai sadarbībai gan dažādās profesionālās izglītības jomās, gan arī dažādos projektos. Sadarbības partneri iepazinās ar Rakveres profesionālās skolas dzīvi, mācību procesa organizāciju, praktiskās apmācības īstenošanas niansēm, apmeklēja vairākus uzņēmumus, kur praktiskās iemaņas prakses laikā nostiprina ne tikai Rakveres skolas audzēkņi, bet arī ārzemju audzēkņi, kas projektu ietvaros ierodas no kādas no partnerskolām papildināt savas praktiskās iemaņas. Vizītes rezultātā tika sagatavots pamats jaunam Nordplus programmas projektam, ko kopīgi īstenos visas trīs skolas: Daugavpils tehnikums, Rokišķu Tehnoloģiju, biznesa un lauksaimniecības profesionālā skola, kā arī Rakveres profesionālās izglītības centrs. 

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa