Grupas PR-41 iepazīšanās ar dabu audzināšanas stundas ietvaros

2021. gada 1. oktobrī PIKC “Daugavpils tehnikums” tēmas “Daba – mans draugs” ietvaros  PR-41 grupas audzināšanas stunda notika ārā pie dabas. Šāda formāta izmēģinājums audzināšanas stundai notika, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, kā arī ar mērķi pilnveidot mācību procesu.

Audzināšanas stundas laikā ar audzēkņiem tika pagatavots uzbeku tradicionālais ēdiens – dimlama – un pozitīvā gaisotnē tika diskutēts par dabas aizsardzību, par mācība procesa pilnveidošanu, par mācību procesa aktualitātēm un izlaiduma kursa aktuāliem jautājumiem.

Noslēgumā tika sakārtota teritorija, kur notika audzināšanas stunda, rādot piemēru, kā jāizturas pret dabu, saglabājot tīrību un kārtību zaļo zonu vietās. Šis audzināšanas stundas formāts audzēkņu vidū guva atsaucību, līdz ar to mācību procesa pilnveidošana varētu turpināties arī nākotnē, meklējot interesantus risinājumus droša mācību procesa organizēšanā.

            Informāciju sagatavoja: PR-41 grupas audzinātājs Juris Ostrovskis