Pētām Latvijas ražošanas vēsturi

Daugavpils skrošu rūpnīcas (DSR) apmeklējums Daugavpils tehnikuma audzēkņiem jau ir kļuvis par tradīciju. 2021. gada 6. oktobrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros grupas audzinātāja Ņina Smuļko un projektu nodaļas darbinieki organizēja izzinošu nodarbību un ekskursiju uz DSR ATS-31 grupas izglītojamajiem. 

Nodarbības laikā mūsu audzēkņi ieguva priekšstatu par skrošu rūpnīcas vēsturi – viņi uzzināja, ka rūpnīca ir dibināta 1885. gadā, tā ir vecākā munīcijas ražotne Ziemeļeiropā, vienīgā šāda veida rūpnīca Baltijā un viens no vecākajiem industriālā mantojuma objektiem Latvijā. Rūpnīcā atrodas Eiropā vienīgais strādājošais svina liešanas tornis. 

Tāpat izglītojamie izpētīja ražošanas procesu un uzzināja, ka skrotis šeit ražo pēc 1782. gada britu tehnoloģijas. Audzēkņi iepazinās ar tipveida tehnoloģiskajām iekārtām, apmeklēja skrošu liešanas cehu, kas atrodas unikālā 31,5 m augstā tornī, zem kura savukārt atrodas 13,5 m dziļa dzesēšanas aka. Ekskursijas laikā mūsu audzēkņi vēl pielietoja savas zināšanas gan vēsturē, gan ķīmijā, gan materiālmācībā, gan tehniskajā mehānikā. Pēc tam viņi apmeklēja šautuvi, kur demonstrēja savas snaipera spējas.

Pēc izzinošās nodarbības klases stundas laikā izglītojamie izteica savas atziņas par redzēto, uzzināto un pieredzēto. Viņi vēlas saglabāt vēsturisko rūpnīcu, piedāvā tajā veikt restaurāciju, remontu, kā arī izsaka pateicību nodarbības un ekskursijas vadītājam Pāvelam Kazaķevičam par interesanto, piesātināto un emocionālo stāstījumu. 

Daugavpils munīcijas rūpnīca ir vieta, kas ļauj šodien sajust unikālo 19. gadsimta atmosfēru un iepazīt senās iekārtas darbībā. Prieks, ka Daugavpilī ir tāds uzņēmums, kas veicina arī patriotiskās attieksmes pret mūsu pilsētu veidošanu. 

Liels paldies audzēkņiem Oskaram, Aļonai un Jekaterinai par fotoattēliem.

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi tiek organizēti, lai veicinātu izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, bagātinātu izglītojamo kultūrvēsturisko pieredzi, sniedzot informāciju par Latvijas kultūras vērtībām, krājumiem un kultūras laikmetīgajām izpausmēm.

Informāciju sagatavoja: skolotāja Ņina Smuļko