Dzelzceļa nozares attīstības perspektīvas virzienu izpēte Vācijā

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA1 profesionālās izglītības sektora projekta “Jauna pieredze maina dzīves” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) ietvaros no 04.10.2021. līdz 07.10.2021. četri Daugavpils tehnikuma pedagogi un speciālisti (profesionālās izglītības skolotāji V.Šakels, A.Kokins, vispārējās vidējās izglītības skolotāja A.Šakele un projektu nodaļas vadītāja S.Celmiņa) bija devušies darba vērošanā uz Berlīni (Vācija), lai iepazītu Vācijas izglītības sistēmu, mācību procesa organizācijas specifiku vācu izglītības iestādēs, īpašu uzmanību pievēršot profesionālajai apmācībai dzelzceļa nozarē, kā arī praktiskās apmācības nodrošināšanai dzelzceļa jomas izglītības ietvaros.

Pirmajā vizītes dienā notika iepazīšanās ar Vācijas izglītības sistēmu, tika izpētītas tās atšķirības no vispārējās un profesionālās izglītības sistēmas Latvijā. Viesojoties Primo-Levi ģimnāzijā, ar Vācijas kolēģiem tika apspriesta skolēnu motivācija mācīties, svešvalodu apguves īpatnības, izzināti galvenie izaicinājumi un iztirzāti iespējamie risinājumi, ko Latvijas skolotāji varētu pārņemt no Vācijas kolēģiem, kā arī notika dažādas specializācijas mācību stundu hospitēšana.

Vizītes otrā diena piedāvāja iespēju iepazīties ar Vācijas dzelzceļa uzņēmumu “Deutsche Bahn“ un tā apakšuzņēmuma “S-Bahn” remonta un apkopes nodaļu, kā arī izzināt tieši “Deutsche Bahn“ piedāvāto un nodrošināto apmācības sistēmu viņu mācību centrā. Tāpat bija iespējams uzzināt, kā duālā izglītība dzelzceļa nozarē tiek īstenota praksē. Jāpiemin, ka Vācijā dzelzceļa nozarē strādā speciālisti ar ļoti labām angļu valodas zināšanām.

Nākamā diena bija paredzēta profesionālās izglītības centra „Georg-Schlesinger-Oberstufenzentrum” apmeklējumam, ar kuru Daugavpils tehnikums jau iepriekšējā pavasarī ir sācis sadarbību – šī bija iespēja iepazīties klātienē un satikties gan ar izglītības iestādes vadību, gan projektu vadītājiem, gan arī pedagogiem, kas strādā dzelzceļa izglītības programmās. Mobilitātes dalībnieki gan varēja izpētīt izglītības iestādē pieejamo aprīkojumu, sistēmas, ar kurām tiek strādāts Vācijā, izmēģināt simulatorus, kas ir līdzīgi arī Daugavpils tehnikumā pieejamajiem.

Savukārt darba vērošanas pēdējā dienā mobilitātes dalībnieki iepazinās ar unikālu skolu Berlīnē, kas atrodas uz salas – Šarfenbergas salas skolu-saimniecību. Šajā skolā ir sava saimniecība, kur gan tiek audzēti nepieciešamie produkti, gan arī tiek uzturēti fermas dzīvnieki. Apmācības procesā tiek integrēti dažādi dabas projekti, kuru ietvaros skolēni apgūst ar dažādiem mācību priekšmetiem saistītas zināšanas, vienlaikus uzreiz redzot šo zināšanu praktisko pielietojumu. Sarunu ar skolēniem laikā atklājās, ka šajā skolā mācās arī divi skolēni no Latvijas, kuru ģimenes ir pārcēlušās uz dzīvi Vācijā.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Jauna pieredze maina dzīves” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja: projektu un ārējo sakaru nodaļa