Daugavpils tehnikumā nodarbības topošajiem automehāniķiem vada pedagogs no Lietuvas

2021.gada 14. un 15. oktobrī Daugavpils tehnikuma topošajiem automehāniķiem nodarbības vadīja Rokišķu Tehnoloģiju, biznesa un lauksaimniecības profesionālās skolas skolotājs Darius Kisunas. Stundu vai kursu vadīšana kādā ārvalstu partnerskolā ir vēl viens no mobilitāšu veidiem, ko piedāvā Erasmus+ programma. Tā ir iespēja pedagogiem ne tikai iepazīties ar uzņemošo mācību iestādi, bet arī pašiem sniegt zināšanas ne tikai saviem izglītojamajiem, bet arī bērniem citās valstīs. Turklāt šādā veidā pedagogs arī nostiprina savu profesionalitāti un starpkultūru kompetenci.

Lietuvas pedagoga vadībā ar tehnikuma pedagoga Andra Dzalba atbalstu tehnikuma audzēkņi atkārtoja dažādas ar automobiļa uzbūvi un darbību saistītas tēmas, kā arī veica praktiskos darbus. Kā atzina audzēkņi, bija interesanti paskatīties uz jau zināmiem jautājumiem un faktiem no cita skatupunkta, iepazīt cita skolotāja pasniegšanas metodes, kā arī uzzināt jaunas un interesantas lietas saistībā ar savu izvēlēto nākotnes profesiju un viespedagoga valsti.

Paldies Daugavpils tehnikuma profesionālās izglītības pedagogam Andrim Dzalbam par atbalstu mācību vizītes organizēšanā un īstenošanā.

Informāciju sagatavoja: projektu un ārējo sakaru nodaļa