Daugavpils tehnikuma skolotāja stažējas uzņēmējdarbībā

No 2021. gada 11. līdz 15. oktobrim Daugavpils tehnikuma profesionālo priekšmetu skolotāja Olga Iznova Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros piedalījās apmācībā “Stažēšanās uzņēmējdarbībā”.

Projekta mērķis bija stažēšanās Latvijā uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozarē strādājošiem mācību iestāžu skolotājiem. Tika apmeklēti tādi uzņēmumi kā SIA “AB Productions”, SIA “Fitsypro”, “Buildit Latvia”, SIA “Vitruvian”, SIA “TestDevLab”, “Latvijas IT klasteris”, SIA “BALTIC3D.eu”, SIA “SAKRET” un Biznesa Efektivitātes asociācija.

Stažēšanās laikā projekta dalībniekiem izdevās pilnveidot savas zināšanas uzņēmējdarbībā, kā arī attīstīt prasmes biznesa procesu optimizācijā. Šīs nedēļās laikā dalībniekus iepazīstināja ar elektroniskās biznesa vadības sistēmām, komercdarbības vidi, E-komerciju, efektīvas saziņas sarakstes paņēmieniem uzņēmējdarbībā un elektroniskās sarakstes etiķetes niansēm. Projekta dalīnieki redzēja praktiskos piemērus, kā darbojas biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodes uzņēmumos, iepazina jaunuzņēmēju (StartUp) darbību.

Apmācības laikā notika pārrunas ar kolēģiem par labās prakses piemēriem un inovatīvo pieredzi. Programmas laikā iegūtās atziņas tiks integrētas pedagoģiskajā darbā, jauniegūtās metodes tiks izmantotas mācību procesa pilnveidei.

O.Iznovas, projekta dalībnieces, komentārs: “Stažēšanās laikā iegūtā informācija, zināšanas un pilnveidotās praktiskās prasmes bija lietderīgas, noteikti dalīšos pieredzē uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares metodiskās apvienības sanāksmē ar kolēģiem un izmantošu skolotāja ikdienas darbā. Paldies tehnikuma vadībai par iespēju piedalīties šajā projektā!”

Informāciju sagatavoja: uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozares NMA vadītāja Olga Iznova