Erasmus+ KA2 projekta „ArtIn Future” partneru tikšanās Vīnē

Daugavpils tehnikums turpina īstenot Erasmus+ programmas KA2 pamatdarbības projektu „ArtIn Future” (Nr. 2020-1-DE02-KA226-VET-00813) – tā 2021.gada 18.-19.oktobrī Vīnē (Austrija) projekta partneru pārrobežu tikšanās Daugavpils tehnikumu pārstāvēja pedagogs karjeras konsultants Sergejs Bogatkevičs un vācu valodas skolotāja Jeļena Sardiko. Tikšanās laikā projekta partneri prezentēja līdz šim paveikto, apstiprināja dažādus projekta ietvaros radītos dokumentus un publicitātes materiālus, kā arī tuvāk iepazina pārējos projekta partnerus.

Mākslīgajam intelektam (MI) veltītā projekta mērķis ir sagatavot mācību materiālus (gan to saturisko daļu, gan metodiskās rekomendācijas), kā arī ar to palīdzību iekļaut mākslīgā intelekta tematiku mācību procesā.  Materiāli tiks sagatavoti trīs virzienos: mākslīga intelekta izmantošanas ētiskie aspekti; digitālas prasmes, kas nepieciešamas MI tehnoloģiju apgūšanai un attīstībai; MI izmantošana biznesā. Tiek plānots, ka projekta ietvaros tehnikuma audzēkņi piedalīsies tikšanās ne tikai ar saviem pasniedzējiem – tehnikums turpinās sadarbību ar projekta asociētajiem partneriem: gan ar kompāniju „Accenture”, gan ar „C.T.Co”, un ceram, ka šajā procesā piedalīsies arī augstskolas un citas profesionālās izglītības iestādes.

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības inovācijām projekts „ArtIn Future” tiek īstenots no 2021.gada marta līdz 2023.gada februārim, tajā piedalās 5 partnerorganizācijas no 4 valstīm.  

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto stratēģiskās partnerības inovācijām projektu „ArtIn Future”  (Nr. 2020-1-DE02-KA226-VET-00813) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Sergejs Bogatkevičs