Pie kaimiņiem pēc jaunas pieredzes

2021.gada 22.-26.novembrī Erasmus+ programmas KA1 pamatdarbības profesionālās izglītības sektora projekta “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189) ietvaros darba vērošanas aktivitātē Rakveres profesionālajā vidusskolā (Igaunija) piedalījās Daugavpils tehnikuma direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs un projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītāja Sandra Celmiņa.

Darba vērošanas laikā tehnikuma darbinieki iepazinās ar Rakveres profesionālās izglītības iestādes piedāvātajām izglītības iespējām, Igaunijas izglītības sistēmu un apmācības organizēšanu profesionālās izglītības sektorā, praktiskās apmācības organizēšanu un būtiskākajiem aspektiem un atšķirībām valstu starpā, starptautisko mācību prakšu organizēšanas aspektiem, uzņemot audzēkņus savā izglītības iestādē, kā arī mācību restorāna darbības aspektiem, kas būs īpaši būtiski, sākot īstenot jaunas izglītības programmas un plānojot tehnikuma turpmāko attīstību.

Tāpat vizītes laikā bija iespēja ielūkoties elektroniskajā mācību darba ‘plānotājā’, kur ikviens var apskatīties gan aktuālo nodarbību sarakstu, skolotāju, kā arī kabinetu noslodzi konkrētajā dienā. Kā viena no būtiskām profesionālās izglītības priekšrocībām ir jāmin bezmaksas pusdienas visiem audzēkņiem uz vietas skolā, turklāt pusdienas tiek piedāvātas bufetes veidā, kad audzēkņi paši nosaka savas porcijas lielumu un pusdienu saturu no pieejamā piedāvājuma. Rakverē audzēkņiem ir iespēja dzīvot jaunā un modernā dienesta viesnīcā, kas ir nodota ekspluatācijā tikai 2020.gadā – tajā ir ne tikai istabu bloki ar atsevišķu vannas istabu un virtuvi, bet arī atpūtas zonas, kā arī sporta un trenažieru zāle, turklāt dienesta viesnīca ir savienota ar mācību korpusu.

Vizītes laikā iepazinām arī IKT un loģistikas mācību programmu īstenošanas vietas, kas Rakveres skolā ir samērā jaunas mācību programmas. Uz Daugavpils tehnikuma izglītojamajiem, kā arī audzēkņiem no Lietuvas izpētījām, kā tiek organizēta prakse un ievadapmācība ārvalstu audzēkņiem autotransporta jomā: no 4 nedēļām, ko mūsu audzēkņi pavadīja Erasmus+ praksē Igaunijā, pirmo nedēļu viņi apguva darbu ar lokšņu metālu praktiskajā kursā Rakveres skolā, savukārt pārējās trīs nedēļas viņi strādāja Rakveres autotransporta nozares uzņēmumos.

Praktiski ikdienas rozīnīte darba vērošanas pīrāgā bija pusdienas Rakveres profesionālās skolas mācību restorānā. Restorāns strādā pēc bufetes principa – klients no piedāvājuma pats izvēlas, ko viņš ēdīs un cik daudz, apmaksa tiek veikta atbilstoši porcijas svaram. Jāpiemin, ka šo mācību restorānu var apmeklēt ne tikai skolas darbinieki, bet arī cilvēki no ārpuses, kas to ir iecienījuši demokrātiskās cenas un labās ēdiena kvalitātes dēļ. Restorāna ēdienus ik dienu gatavo paši skolas audzēkņi – jau sākot ar pirmo kursu – skolotāja uzraudzībā. Turklāt ēdiens ir patiešām gards. Savukārt viesmīļi ik dienu praktizējas gan galdu noformēšanā, gan apkalpošanā, bet uzkopšanas speciālisti – telpu tīrīšanā, kas arī norāda uz skolas integrētu pieeju praktiskās apmācības organizēšanā un īstenošanā.

Nedēļas laikā mums bija iespēja iepazīties ar dažādām īstenotajām mācību programmās, izzināt to īstenošanas problemātiku un iespējamos risinājumus, kā arī Rakveres pieredzi starptautisko mobilitāšu (gan izejošo, gan ienākošo) īstenošanā dažādās izglītības programmās – un vienoties par turpmāko sadarbību gan audzēkņu, gan arī skolotāju pieredzes apmaiņā, kā arī sporta jomā.

Kopumā darba vērošana bija ļoti piesātināta un produktīva, izdevās uzzināt daudz jauna, rast jaunas un interesantas idejas gan tehnikuma turpmākās darbības attīstīšanai un uzlabošanai, gan arī abpusējās sadarbības veicināšanai.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja: projektu un ārējo sakaru nodaļa