Latvijas iepazīšana kultūrā un mākslā 2021./2022. mācību gada 1. semestrī

Programma „Latvijas skolas soma” jau vairākus gadus ikvienam skolas vecuma bērnam un jaunietim sniedz iespēju iepazīt Latvijas mākslu un māksliniekus, piedaloties dažādās programmas finansētās aktivitātēs. 2021./2022.m.g. 1.semestra laikā visiem Daugavpils tehnikuma vidusskolas posma izglītojamajiem tika nodrošināta dalība vismaz vienā kultūras norisē. Kopā programmas pasākumos piedalījās 619 tehnikuma audzēkņi, savukārt visās kultūras norisēs kopā piedalījās 907 dalībnieki: aktīvākās tehnikuma grupas vēroja pat 3 mākslas priekšnesumus.

Kopumā tehnikuma izglītojamie vērošanai bija izvēlējušies gan kino, gan teātri, gan cirku un vizuālo mākslu, gan mūziku un deju, gan arhitektūru un dizainu, kā arī materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma, grāmatniecības un literatūras norises. Tādējādi tika nosegts ļoti plašs kultūras un mākslas piedāvājuma loks.

Tā kā tehnikuma izglītojamajiem kopā ar grupu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem bija pašiem iespēja izvēlēties, kādu tieši norisi vērot, jaunieši kopumā bija ļoti apmierināti ar savu izvēli, uzteica pasākumu veidotāju radošumu. Īpaši tika izcelts vairāku pasākumu kombinētais formāts, apvienojot, piemēram, dažādus mūzikas žanrus, kas jauniešiem līdz šim garlaicīgo atklāja pavisam citā gaismā (grupas „Dagamba” piedāvātais pasākums). Tāpat vairākas grupas izvēlējās kultūras pasākumus, balstoties uz labajām atsauksmēm, ko sniedza audzēkņi, kas šos pasākumus bija vērojuši jau iepriekšējā semestrī  (iluzionisma teātris „Mystero”).

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi tiek organizēti, lai veicinātu izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, bagātinātu izglītojamo kultūrvēsturisko pieredzi, sniedzot informāciju par Latvijas kultūras vērtībām, krājumiem un kultūras laikmetīgajām izpausmēm.

Informāciju sagatavoja: projektu un ārējo sakaru nodaļa