Erasmus+ projektā tiek iepazītas darba vidē balstītas mācības

Laika posmā no 2021. gada 19.oktobra līdz 23. oktobrim Daugavpils tehnikuma direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs piedalījās Erasmus+ projektā “Baltic Examples of Excellence in WBL: Tutors, Companies, Networks”, Nr. 2019-1-LV01-KA202-060413. Mācības bija organizētas Vācijā, Hamburgā, projektu īsteno PIKC “Ogres tehnikums” sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Brauciena laikā tika apskatītas šādas tēmas, kā arī bija organizētas diskusijas un darbs grupās:

•          Duālā profesionālā izglītība un apmācības sistēma

•          Duālās profesijas būtība un apmācību priekšrocības

•          Pasniedzēju apmācība mazos un vidējos uzņēmumos

•          Sadarbība duālajā profesionālajā izglītībā un apmācībā

•          Konsultācijas duālajā profesionālajā izglītībā un apmācībā

•          Ieteikumi duālās profesionālās izglītības un apmācības pārņemšanai un ieviešanai

•          Sociālais dialogs profesionālajā apmācībā

•          Darba vidē balstītu mācību realizācija Vācijā un Latvijā

Tāpat brauciena laikā projekta dalībnieki piedalījās vairākās mācību ekskursijās:

•          Sanitārās, apkures, gaisa kondicionēšanas mācību centra apmeklējums

•          Koksnes, krāsas, tekstila profesionālās skolas apmeklējums

•          Viesnīcas, ēdināšanas profesionālās skolas apmeklējums

•          Galdniecības “Dehner” apmeklējums

Īstenojot projektu, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjiem ir sniegta iespēja dalīties savā pieredzē, kā arī iepazīt citu projekta dalībnieku pieredzi darba vidē balstītu mācību īstenošanā, izzināt arī ārvalstu pieredzi šādas profesionālās apmācības īstenošanā.

Informāciju sagatavoja: direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs