LBAS konkurss “PROFS 2021”

No 2021.gada 14. līdz 16. decembrim attālināti – ZOOM un KAHOOT platformās – notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) konkurss “PROFS 2021”. LBAS konkursu „PROFS” organizēja jau piekto gadu. Šogad konkursam kopumā bija pieteikusies 21 komanda no 17 vidējās profesionālās izglītības iestādēm.

Konkursa „PROFS” mērķis ir veicināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, kā arī veicināt viņu izpratni par sociālo dialogu un arodbiedrību.

Kopā ar mūsu tehnikuma audzēkņiem Latgales novadā zināšanās par darba tiesībām, darba drošību un sociālo dialogu sacentās audzēkņi no Rēzeknes tehnikuma, Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas un divām Daugavpils Būvniecības tehnikuma komandām.

Visas komandas līdz 9. novembrim iesūtīja mājasdarbu, kas sastāvēja no diviem trīs minūšu uzdevumiem. Pirmais uzdevums – prezentācija, kurā jāatspoguļo, kā Covid-19 un ārkārtējās situācijas izsludināšana ir ietekmējusi darbinieka darba pienākumu pildīšanu un ikdienu. Prezentācijā jāietver aspekti no darba tiesību un arodbiedrību tiesību jomas. Otrais uzdevums – prezentācija, kurā dalībniekiem jāataino svarīgākie jautājumi par ievadapmācības saturu un norisi profesionālās izglītības iestādē vai prakses vietā, vai darba vietā – nopietni vai ar smaidu. Komandas  mājasdarbus prezentēja un uz žūrijas jautājumiem atbildēja konkursa noslēdzošajā daļā. Konkursa pirmajā daļā notika viktorīna par darba tiesību un darba aizsardzības tēmām, kur visiem komandas dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumiem. Rezultātus apkopoja KAHOOT programma, ņemot vērā gan atbildes pareizību, gan atbildes sniegšanas ātrumu. Otrajā daļā katra komanda uz vietas risināja dažādas problēmsituācijas saistībā ar darba vides un tiesiskajām attiecībām.

Konkursa žūrijā strādāja LBAS darba aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls un LBAS darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs.

Mūsu mācību iestādi konkursā pārstāvēja topošie 3.kursa loģistikas darbinieki. Visu iegūto punktu kopsumma konkursā “PROFS 2021” nodrošināja PIKC „Daugavpils tehnikums” komandai 3.vietu Latgales reģionā.

Sveicam uzvarētājus: komandas kapteini Valeriju Greibo, komandas dalībniekus Kseniju Babahinu, Arinu Tulišu, Viktoriju Zarubinu, Gļebu Dudānu un Ediju Stivriņu!

Konkursa „PROFS 2021” fināls notika 20. decembrī, tur Latgali pārstāvēja pusfināla uzvarētāji – Rēzeknes tehnikuma komanda – un Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola, kas uzrādīja augstāko sniegumu starp 2. vietu ieguvējiem.

Pateicos komandai par mūsu tehnikuma popularizēšanu! Īpašs paldies skolotājiem Nataljai Žemčugovai, Dmitrijam Sirotko un Natālijai Pantevičai par palīdzību komandas sagatavošanā! Konkurss notiek ESF projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” aktivitātes “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” ietvaros.

Informāciju sagatavoja: profesionālās izglītības skolotāja Angelika Paškeviča