Vecāku sapulce ar tehnikuma psiholoģi

Ceturtdien, 2022. gada 20. janvārī, notika 1.-3. kursu audzēkņu vecāku tikšanās ar tehnikuma psiholoģi A. Žuravļovu. Sapulces vispārīgā tēma bija vecāku un pusaudžu/jauniešu savstarpējās attiecības, kuras ietvaros audzēkņu vecākiem tika sniegtas vērtīgas rekomendācijas, kam pievērst īpašu uzmanību, nodrošinot tuvas, emocionāli pozitīvas un noturīgas attiecības ar saviem bērniem, kā rūpēties par savu bērnu labklājību.

Tehnikuma psiholoģe sarunā ar vecākiem uzsvēra to, cik svarīga ir vecāku mīlestība pret bērniem veiksmīgu attiecību izveidē un disciplīnas īstenošanā.

Sapulces mērķis bija veikt izglītojošo darbu ar vecākiem, sniegt viņiem atbalstu un veicināt sadarbību ar audzēkņu vecākiem. Tikšanās notika tiešsaistē, tāpēc tās dalībniekiem bija iespēja piedalīties šajā sapulcē sev ērtā vietā. Audzēkņu vecāki bija priecīgi piedalīties šādā sanāksmē.

Tehnikuma psiholoģe vēlas pateikties visiem grupu audzinātājiem par sniegto palīdzību sapulces organizēšanā. Paldies visiem vecākiem, kuri atrada laiku un iespēju piedalīties sapulcē, izrādīja savu interesi un bija aktīvi.

Informāciju sagatavoja: izglītības psiholoģe Alisa Žuravļova