Grupas nodarbības ar psihologu

Psiholoģe Alisa Žuravļova piedāvā dienesta viesnīcās dzīvojošiem tehnikuma audzēkņiem apmeklēt grupas nodarbības. Šo nodarbību mērķis ir saliedēt dienesta viesnīcā dzīvojošos audzēkņus un palīdzēt viņiem attīstīt sadarbības un komunikācijas prasmes, kā arī radīt labvēlīgu sociāli emocionālo gaisotni nodarbību laikā.

2022. gada 26. janvārī jau notika pirmā ievadnodarbība ar psihologu, kuras mērķis bija izveidot grupu, iepazīties vienam ar otru, informēt audzēkņus par nodarbību tēmām un to mērķiem. Nodarbības laikā kopā ar audzēkņiem tika izveidots darba noteikumu saraksts, kas ir nepieciešams, strādājot grupā.

Ievadnodarbības noslēgumā audzēkņi veidoja kopīgu lidmašīnas zīmējumu, kas simbolizē grupas darbu – šo lidojumu neviens pasažieris jeb grupas dalībnieks nevar pamest tā laikā, kā arī izlaist nodarbības grupā nedrīkst: grupas dalībnieki kopā uzsāka šo ceļojumu ar lidmašīnu (jeb grupu nodarbības) un kopā izkāps no lidmašīnas, kad ceļojums būs pabeigts (jeb nodarbību beigās).

Kopā ir paredzētas četras grupas nodarbības ar psihologu – viena nodarbība reizi divās nedēļās, vakaros.

Informāciju sagatavoja: izglītības psiholoģe Alisa Žuravļova