Daugavpils tehnikumā īstenota Nordplus programmas Jauniešu apakšprogrammas projekta sagatavošanas vizīte

No 2021.gada jūnija līdz 2022.gada februārim Daugavpils tehnikums bija iesaistījies nelielā Nordplus programmas projektā – sagatavošanas vizītē, lai tuvāk iepazītu paredzētos sadarbības partnerus, izpētītu kopējos saskares punktus un sagatavotu projekta pieteikumu 2022.gada konkursam. 

Projekta ietvaros sadarbojas 3 profesionālās izglītības iestādes: Daugavpils tehnikums (Latvija), Fjolbrautaskoli Sudurnesja profesionālā skola (Islande); profesionālās izglītības un apmācības centrs “Žirmūnai” (Lietuva). 

Lai arī sākotnēji sagatavošanas vizīte bija paredzēta klātienē Islandes profesionālajā skolā, Covid-19 pandēmija un slimības izplatības dažādie tempi, kā arī atšķirīgie ceļošanas un pulcēšanās ierobežojumi projekta dalībvalstīs tomēr liedza projekta partneriem tikties aci pret aci. Līdz ar to fiziskā mobilitāte tika aizstāta ar virkni virtuālu tikšanos, kuru laikā projekta partnerskolas savstarpēji iepazina profesionālās izglītības programmu piedāvājumu, pieejamo aprīkojumu, izglītības iestāžu attīstības virzienus un plānus, lai labāk izprastu katras skolas darbības specifiku un vienotos par kopīgu nākamā projekta ideju. Virtuālo tikšanos rezultātā tika noteikta jaunā projekta tēma, mērķi un uzdevumi, izstrādāts un iesniegts projekta pieteikums, kā arī sagatavotas idejas turpmākai projekta tēmas attīstīšanai Nordplus programmas ietvaros.   

Informāciju sagatavoja projektu un ārējo sakaru nodaļa