Profesiju prezentāciju konkursa „Es – Latvijas attīstībai” rezultāti

2022. gada 24. februārī noslēdzās Profesiju prezentāciju konkurss. Konkursa mērķi bija: veidot izpratni skatītājos par izvēlētās profesijas nozīmīgumu, pieprasījumu Latvijas darba tirgū nemitīgi mainīgajos darba pasaules globalizācijas apstākļos; stiprināt patriotisma jūtas, ikdienā rūpējoties par savas valsts ilgtspējību un turpinājumu, augot līdzi laikam; attīstīt jauniešos tādu vērtību kā darbs, tādus tikumus kā atbildība, centība, drosme, solidaritāte, tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana, jaunrade, sadarbība, pašvadīta mācīšanās, digitālās prasmes.

1.–3. kursu audzēkņi – datorsistēmu tehniķi, programmēšanas tehniķi, telekomunikāciju tehniķi, loģistikas darbinieki, dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķi, lokomotīvju saimniecības tehniķi, automehāniķi, elektrotehniķi, frizieri, klientu apkalpošanas speciālisti – prezentēja savu kvalifikāciju, vēršot skatītāju uzmanību un akcentējot faktu, kā mūsdienu topošie speciālisti var attīstīt savu nozari tuvākajā laikā Latvijā.

Pieredzējusi konkursa vērtēšanas žūrija – Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pedagoģe karjeras konsultante Santa Čeirāne, Daugavpils Universitātes profesionālās maģistra studiju programmas “Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists” direktore Mārīte Kravale-Pauliņa, Daugavpils tehnikuma direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs, Daugavpils tehnikuma Audzināšanas darba nodaļas vadītāja Jeļena Dideviča, Daugavpils tehnikuma pedagogs karjeras konsultants Sergejs Bogatkevičs – ļoti rūpīgi izvērtēja katru priekšnesumu, ņemot vērā to, cik precīzi, radoši un kvalitatīvi tika ņemti vērā vērtēšanas kritēriji: priekšnesuma atbilstība konkursa idejai; profesijas būtības attēlojums; priekšnesuma oriģinalitāte un mākslinieciskums; izpildes kvalitāte; video materiāla kvalitāte. Pirmo vietu ieguva EM-21 grupa (55 p.), otro vietu – ATS-31 un LMT-31 grupa (52 p.), trešo vietu – AM-31 grupa (49 p.).

Paldies skolotājiem un izglītojamajiem par saliedēto un atraktīvo sadarbību!

Izglītojamo darbus iespējams skatīt šeit

Informāciju sagatavoja: Audzināšanas darba nodaļas vadītāja Jeļena Dideviča