DIGI READY: labāka sagatavotība iekļaušanai digitālajā izglītībā 

2022.gada 31.janvārī Erasmus+ programmas projekta “DIGI READY” partneri tikās pirmajā projekta uzsākšanas sanāksmē, lai ieskicētu projekta sākumu. 24 mēnešus ilgā projekta mērķis ir ieviest digitālās struktūras izglītības vidē, īpašu uzmanību pievēršot izglītojamajiem ar īpašām izglītības vajadzībām un pieejamībai. 

Covid-19 krīzes ietekmē pasaule pārvietojās tiešsaistē, kas neizbēgami arī izglītību pārvirzīja tiešsaistē. Tika pastiprināta tendence uz digitalizāciju, tomēr ne visi tam bija gatavi un ne visiem bija pieejami atbilstoši rīki, lai tiktu galā ar praktiski pilnīgu pāreju tiešsaistes režīmā. Cilvēki ar īpašām vajadzībām bija to iedzīvotāju grupu vidū, kuru vajadzības netika apmierinātas pilnā mērā. 

Šajā kontekstā, īpašu uzmanību pievēršot izglītībai, izteiktu triecienu saņēma profesionālās izglītības un apmācības (PIA) centri, jo pandēmijas dēļ tie tika slēgti. Izglītības sektoram pielāgošanās attālinātajām mācībām bija un joprojām ir izaicinājums. Lai pārvarētu digitālo prasmju un nepieciešamās digitālās infrastruktūras trūkumu, “DIGI READY” projekts mēģinās:

  • Izveidot jaunu perspektīvu, lai izglītotāji savā ikdienas darbā izmantotu digitālās struktūras;
  • Pandēmijas ietekmē ikvienam PIA centram un skolu sistēmai bija jāsastopas ar jaunu mācīšanas formu; 
  • Zināšanas, kā pārnest digitālās pārmaiņas uz izglītības sektoru un uzrunāt visas šo iestāžu mērķa grupas. 

Projekta galvenā doma ir nodrošināt īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa risinājumus, inovatīvas pieejas un rīkus PIA izglītotājiem un lēmumu pieņēmējiem, pievēršot nepastarpinātu uzmanību mācību videi un pieejamībai tieši izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām, lai nodrošinātu labu, līdzsvarotu, iekļaujošu digitālo izglītību. 

Plašākā kontekstā projekta rezultāti būs noderīgi izglītības sektoram Eiropā jebkuras iespējamas ārkārtas situācijas laikā, piemēram, notiekot zemestrīcei, veselības krīzei u.c. 

Projekta nākamajos soļos uzmanība tiks pievērsta tādu labās prakses piemēru apkopošanai, ko ir izmantojušas organizācijas Eiropā, lai tiktu galā ar digitālo transformāciju izglītības sektorā. Rezultātā tiks izveidots Labās prakses katalogs, kurā būs iekļautas labas idejas un mehānismi, ko izmantoja organizācijas, nodrošinot digitālo gatavību izglītības sektorā Covid-19 pandēmijas laikā.

“DIGI READY” projekta partneri ir:

Intenationaler Bund (IB) Mitte gGmbH

European University CyprusJKU – Johannes Kepler Universität Linz | JKU Linz;

Technische Universität Dresden — TU Dresden;

Daugavpils tehnikums

Darzhavno predpriyatie;

Associazione Italiana Assistenza Spastici- AIAS Bologna Onlus;

Assistierender Technologie in Europa;

European Association of Service Provides for People with Disabilities