Tiešsaistes tikšanās ar Zemessardzes 34. kājnieku bataljona pārstāvi

2022. gada 10. martā mūsu tehnikumā notika tikšanās ar Zemessardzes 34. kājnieku bataljona pārstāvi Ligitu Mežaraupi. Pasākums bija veltīts aktuālam jautājumam – gatavībai krīzes situācijām. Bet krīzes situācija XXI gadsimtā – tas nav tikai karš. Tās var būt gan tehnogēnas, gan dabas katastrofas (plūdi, ugunsgrēki un citi), gan sociāli nemieri utt. Tāpēc ir labāk, ka sabiedrība ir gatava dažādām apstākļu izmaiņām. 

Tikšanās laikā Mežaraupes kundze, pirmkārt, norādīja, ka Latvijas aizsardzība ir kopīga lieta. Tā ietver sevī visu iedzīvotāju gatavību mērķtiecīgi rīkoties visos sabiedrības līmeņos: no konkrēta indivīda, ģimenes, kopienas līdz pat valsts struktūrām. 

Otrkārt, lai attīstītu savu gatavības kultūru, gatavību krīzes situācijai, cilvēkiem jāatbild uz vairākiem nopietniem jautājumiem. Piemēram, vai mājās ir pietiekami pārtikas un ūdens krājumi vairākām dienām; vai zini, kā var pagatavot ēdienu, ja nav elektrības un ūdens; vai mājdzīvniekiem ir pārtikas rezerves utt. Rast atbildes uz šiem jautājumiem ar sistēmiskām rekomendācijām mums var palīdzēt instrukciju buklets „Kā rīkoties krīzes gadījumā?”, kas pieejams gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā portālā SARGS.LV (https://www.sargs.lv/lv/buklets-ka-rikoties-krizes-situacija).

Un trešā svarīgā lieta krīzes gadījumā ir drošu informācijas avotu izmantošana. Dezinformācija var padziļināt krīzes situāciju, tāpēc jātic tikai oficiālo valsts dienestu informācijas resursiem un nevajag sociālajos medijos dalīties ar nepārbaudītu saturu.

Paldies par sadarbību! 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Bogatkevičs