DIGI READY izsludina uzaicinājumu iesniegt labās prakses piemērus digitālajai iekļaušanai PIA sektorā Covid-19 laikā 

Lai nodrošinātu digitālo iekļaušanu un gatavību izglītības jomā, “DIGI-Ready” projekts izsludina uzaicinājumu iesniegt labās prakses piemērus, aicina organizācijas, izglītojamos ar īpašām vajadzībām un izglītotājus visā Eiropas Savienībā sniegt informāciju par saviem labākajiem mēģinājumiem radīt iekļaujošu digitālo izglītību Covid-19 krīzes ietvarā.

Lai cīnītos ar dažādām problēmsituācijām, ar ko krīzes periodā saskārās izglītības sektors, iesniegtie labās prakses piemēri tiks kategorizēti un analizēti, kā arī izmantoti, lai izveidotu DIGI Ready labās prakses piemēru katalogu. Šis katalogs būs lielisks izziņas avots izglītības iestādēm, lai izvērtētu esošos rīkus un metodes digitālās iekļaujošās izglītības kontekstā krīzes situācijās. Kartēšanas un analīzes fāzē katalogā tiks noteikti galvenie veiksmes faktori iekļaujošai digitālajai gatavībai.

Labās prakses piemērs “DIGI READY” projektā – tā ir pieeja, kas ir veicinājusi iekļaujošu digitālo praksi PIA sektorā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Katalogam var iesniegt šādus resursus, kas apraksta labo praksi:

Grāmatas/rokasgrāmatas

Mācību programmas

Instrukcijas 

Politikas dokumenti 

Publikācijas (empīriskie pētījumi)

Publikācijas (teorētiskie/konceptuālie pētījumi)

Ziņojumi 

Semināri

(Saraksts nav izsmeļošs, ikviens var piedāvāt arī citus labās prakses piemērus)

Termiņš piemēru iesniegšanai: 2022.gada 15.aprīlis.

Jebkuru jautājumu gadījumā, kā arī piemēru iesniegšanai sazinieties ar: Sandra Celmiņa, projekti@daugvt.lv