Izglītojamo mācību prakse Lisabonā (Portugālē)

2022.gada 6.februārī Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta “Jauna pieredze maina dzīves” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) ietvaros ārvalstu mācību praksē uz Portugāli, Lisabonu, devās 2 Daugavpils tehnikuma topošie programmēšanas tehniķi: Dmitrijs Kopilovs un Anastasija Komisarova (PR‑41). Mācību prakse ilga 2 mēnešus – no 6.februāra līdz 8.aprīlim.

Mūsu izglītojamie dzīvoja kopā ar citu valstu izglītojamiem, kas deva viņiem iespēju pilnveidot savas svešvalodu zināšanas, dziļāk iepazīties ar citu valstu vienaudžiem. Šajā laikā Dmitrijs un Anastasija apmeklēja arī kultūrvēsturiskos objektus. Lielu iespaidu atstāja Lisabonas zoodārzs, okeanārijs, modernas mākslas muzejs, Roca rags, iespaidoja arī Portugāles pilsētas, pilis un pludmales.

Tomēr galvenais prakses mērķis bija attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās kompetences. Izglītojamie pielietoja un pārbaudīja savas mācību laikā iegūtās prasmes un zināšanas izvēlētajā programmētāja profesijā. Prakse tika piedāvāta Setūbalas skolas bibliotēkā. Sākumā izglītojamie izveidoja vienotas reģistrācijas formas skolēnu vecākiem, kas bija nepieciešamas datoru saņemšanai. To viņi veica WordPress sistēmā. Ar uzdevumu Daugavpils tehnikuma izglītojamie veiksmīgi tika galā.

Tālāk topošie programmētājiem nācās saskarties ar sarežģītāku uzdevumu – apgūt līdz šim neizmantotu programmēšanas valodu C#. Sākumā tā nebija saprotama, bet, izmantojot tehnikumā iegūtās zināšanas, viņi ātri saskatīja līdzības ar programmu JAVA un rezultātā tika izstrādāta mini spēle un matemātikas testi, ko skolā turpmāk izmantoja darbā ar skolēniem.

Darbs ar 3D printeri arī bija kas jauns Dmitrijam un Anastasijai. Nācās iepazīties ar pašu printeri, tā darbības iespējām, programmām, kas apkalpo 3D printeri – Ultimaker Cura un Autodesk. Izglītojamie izprata printera iespējas un taisīja dažādas figūras.

Praksi abi izglītojamie vērtē kā pozitīvu pieredzi un ieguldījumu savā profesionālajā izaugsmē, kā arī nākotnes karjerā.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Jauna pieredze maina dzīves” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja projektu nodaļa