PIKC „Daugavpils tehnikums” 1.–2. kursa izglītojamo latviešu valodas olimpiādes norises kārtība

Mērķis un uzdevumi:

 1. Sekmēt audzēkņu interesi par Latvijas kultūras bagātībām, Latvijas kultūras kanonā iekļauto Latvijas rupjmaizi, maizes gatavošanas un lietošanas tradīcijām.
 2. Attīstīt izglītojamo radošās spējas un rosināt interesi par latviešu valodu.
 3. Radīt audzēkņiem iespēju vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas.
 4. Pārbaudīt izglītojamo kompetences darbā ar tekstu, pilnveidojot valodas prasmes un kompetences leksikā, morfoloģijā un sintaksē.

Olimpiādes dalībnieki: 1., 2. kursa izglītojamie.

Olimpiādes norises laiks un vieta: 2022. gada 6. maijā plkst. 9.00 profesionālās izglītības kompetences centrā „Daugavpils tehnikums”, Mendeļejeva ielā 1, 117. kab.

Olimpiādes norise:

 • Olimpiādi organizē profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils tehnikums” Latviešu valodas metodiskā komisija.
 • Olimpiādes rīcības un darbu vērtēšanas komisija nodrošina izglītojamo darbu kodēšanu un anonīmu vērtēšanu.
 • Olimpiādes uzdevumus izstrādā latviešu valodas olimpiādes rīcības un darbu vērtēšanas komisija.
 • Darba ilgums – līdz 3 astronomiskajām stundām.
 • Olimpiādes rīcības un darbu vērtēšanas komisija novērtē izglītojamo darbus un aizpilda protokolu.
 • Apbalvoto skaits (vietas un atzinības) nedrīkst pārsniegt vienu trešdaļu no olimpiādes dalībnieku skaita. Pirmo trīs godalgoto vietu ieguvēji saņem diplomus.

Olimpiādes saturs:

 1. Ortogrāfijas un interpunkcijas likumu pielietojums tekstā.
 2. Darbs ar tekstu leksikoloģijas, morfoloģijas un stilistikas aspektā.
 3. Viedokļa izteikšana par norādīto tēmu.
 4. Tekstveide.

Olimpiādes tēma: Maize – Latvijas kultūras kanona vērtība

Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: pildspalva

Olimpiādes rīcības un darbu vērtēšanas komisija: PIKC „Daugavpils tehnikums” izglītības metodiķes Dina Ļecka, Jeļena Dideviča, latviešu valodas MK vadītāja Inita Karabekova, latviešu valodas un literatūras skolotājas Elita Vanaģele, Ilona Antoneviča.

Profesionālās izglītības iestāžu dalībnieku pieteikšana: Pieteikums jānosūta līdz 2022.gada 29.aprīlim elektroniski uz e-pasta adresi Elita.Vanagele@daugvt.lv ar norādi “Latviešu valodas olimpiāde”. Jānorāda grupa, audzēkņa vārds, uzvārds, skolotāja vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts.

Olimpiādes rezultāti: Olimpiādes rezultāti tiks publicēti PIKC “Daugavpils tehnikums” mājaslapā www.daugvt.lv. divu nedēļu laikā pēc olimpiādes norises.

Izglītības iestādeGrupaAudzēkņa vārds, uzvārdsSkolotāja vārds, uzvārds  Skolotāja telefona numurs  Skolotāja e-pasts