Sadarbība ar Igaunijas profesionālās izglītības centru “Ida-Virumaa kutsehariduskeskus”

No 03.04.2022. līdz 09.04.2022., pateicoties Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu izglītības sektora projektam “Jaunākās tehnoloģijas un zaļā vide uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000009173), apmeklēju Igaunijas profesionālās izglītības centru “Ida-Virumaa kutsehariduskeskus”. Savukārt divi kolēģi – Artūrs Dauģerts un Jevģenijs Juhno – Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projektā “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189) dziļāk iepazinās ar IT jomu. Šajā mācību centrā mācās vairāk nekā 2500 audzēkņu, ap 3000 tālākizglītības izglītojamo igauņu un krievu valodā trīs lokācijas vietās: Jehvī, Narvā un Sillamē. Tas ir otrs lielākais mācību centrs Igaunijā. Tiek piedāvātas 77 kvalifikācijas 23 jomās. Profesionālās izglītības centrs piedāvā daudzpakāpju izglītību pakalpojumu, inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, biznesa un ekonomikas, administrācijas un tiesību, kā arī mākslas un humanitāro zinātņu jomās. Tiek piedāvātas dažādas programmas – sākot no 6 mēnešiem līdz 4 gadiem. Skola sniedz arī dažādus pieprasītus pakalpojumus, piemēram, izīrē konferenču zāles, apkalpo klientus mācību salonā „La Beaute”, piedāvājot frizieru pakalpojumus, populāri pakalpojumi sieviešu vidū ir drēbniecībā, izšūšanā un rokdarbos, īpašu atsaucību autovadītāju vidū izsauc auto remonts un apkope, kā arī populāri ir E-kursi HARNO Moodle vidē. Ar lielu interesi un zinātkāri apmeklējām praktiskās laboratorijas un mācību kabinetus. Skolotāji labprāt dalījās savā darba pieredzē, bet audzēkņi ar gandarījumu stāstīja par apgūstamās kvalifikācijas priekšrocībām un izaicinājumiem. Moderna mācību vide, kas aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām un iekārtām, zaļā domāšana, pozitīva dzīves uztvere palīdz nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošu mācību procesu un topošos konkurētspējīgus profesionāļus.  

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189) un skolu sektora projektu “Jaunākās tehnoloģijas un zaļā vide uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000009173) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja: Jeļena Dideviča, Artūrs Dauģerts, Jevģenijs Juhno