Atvērto durvju dienas PIKC “Daugavpils tehnikums”

Arī šogad aprīlī Daugavpils tehnikums rīko Atvērto durvju dienu ar mērķi dot iespēju ikvienam iepazīties ar mācību iestādes piedāvātajām iespējām izvēlētās profesijas apguvē. Šogad potenciāliem pirmkursniekiem bija iespēja saņemt informāciju par plānotiem pasākumiem un karjeras iespējām gan no mājaslapas, gan apmeklējot ekskursijas divos korpusos: Mendeļejeva ielā 1 un Strādnieku ielā 16.

Skolēni un viņu vecāki varēja redzēt darbinieku ikdienu un noskaidrot savas izvēlētās profesijas atbilstību tirgus tendencēm. Apmeklētāji iepazinās ar kopējām nostādnēm, uzklausīja pedagogu prezentācijas par mācībām tehnikumā, ielūkojās ārpusstundu aktivitātēs, kā arī devās uz interesējošo nodaļu telpām, lai tuvāk iepazītu tehnikuma piedāvātās iespējas.

Īpaši iedvesmoja, ka daži audzēkņi vai audzēkņu vecāki individuāli saskaņoja savu vizīti un apmeklēja tehnikumu, lai noskaidrotu jau izvēlētas programmas mācību apstākļus un karjeras perspektīvas. Izskatās, tas liecina par sabiedrības apzinīgas intereses karjeras plānošanā paaugstināšanu.

Paldies visiem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā un īpaši pasniedzējiem: Valentīnai Saulītei, Olgai Gaujenietei, Sandrim Pārpucam, Ivanam Rudzim, Olgai Bazarovai, Konstantīnam Ivanovam, Artūram Dauģertam, Irēnai Dortiņai, Valērijam Šakelam, Dmitrijam Sirotko, Ņinai Rudzei, Galinai Minčenko un Olgai Iznovai!

Informāciju par uzņemšanas nosacījumiem 2022./2023.m.g. var atrast mūsu mājaslapā: http://www.daugvt.lv/uznemsana/

Informāciju sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Sergejs Bogatkevičs