Sacensības “Veiklās rokas”

2022.gada 27.aprīlī profesionālā izglītības kompetences centra “Daugavpils tehnikums” mācību frizētavā notika izglītības programmas “Frizieru pakalpojumi” izglītojamo sacensības bizīšu pīšanā. Aktivitātēs piedalījās FR-11, FR-21 un FR-31 grupu audzēkņi.

Dalībnieku uzdevums bija pēc iespējas ātrāk sapīt piecas 20 cm garas bizītes, atdalot četru kvadrātcentimetru lielu matu šķipsnu. Sacensības notika trijos posmos, izglītojamajiem mainoties lomām “frizieris” – “klients”. Profesionālās izglītības skolotājas Olga Gaujeniete un Valentīna Saulīte sekoja izpildes laikam un darba kvalitātei.

Pirmajā sacensību posmā startēja piecpadsmit topošo frizieru pāri, pinot bizītes viens otram. Pēc veiklāko izglītojamo noteikšanas sacensības turpināja septiņi dalībnieku pāri, savukārt trešajā posmā startēja pieci pāri. Par veiklākajām bizīšu pinējām kļuva piecas meitenes – par visātrāko bizīšu pinēju kļuva Anastasija Adamoviča (FR-11), par visprecīzāko bizīšu pinēju kļuva Daniela Čote (FR-11); par vissīkāko bizīšu pinējām kļuva Sofiia Morenets (FR-11), Irina Radionova (FR-11), Arīna Zeļepukina (FR‑31). Sacensību gaitā topošie frizieri pilnveidoja savas kompetences saskarsmē, darba drošībā, higiēnas prasību un noteiktā laika ievērošanā. Tika pilnveidotas prasmes un iemaņas praktiskajā darbā, praktizējot vienu no frizūru veidošanas pamattehnikām.

Lai noteiktu sacensību uzvarētāju, notika programmas “Frizieru pakalpojumi” izglītojamo balsošana. Visvairāk balsu saņēma Anastasijas Adamovičas darbs.

Sveicam uzvarētāju!

Paldies visiem programmas “Frizieru pakalpojumi” izglītojamajiem par aktīvu dalību sacensībās!

Informāciju sagatavoja: profesionālās izglītības skolotāja Valentīna Saulīte