PIKC „Daugavpils tehnikums” 1.–2.kursa izglītojamo latviešu valodas olimpiādes rezultāti

2022.gada 6.maijā Daugavpils tehnikuma latviešu valodas skolotājas Ilona Antoneviča un Elita Vanaģele novadīja Daugavpils tehnikuma 1.–2.kursa izglītojamo latviešu valodas olimpiādi ”Maize – Latvijas kultūras kanona vērtība”. Olimpiāde norisinājās Mendeļejeva ielā 1, tajā piedalījās 13 mūsu tehnikuma izglītojamie. Pasākuma mērķis bija attīstīt audzēkņu radošās spējas, rosināt interesi par Latvijas kultūras bagātībām, Latvijas kultūras kanonā iekļauto Latvijas rupjmaizi, maizes gatavošanas un lietošanas tradīcijām, radīt audzēkņiem iespēju vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī pārbaudīt izglītojamo kompetences darbā ar tekstu leksikoloģijas, morfoloģijas un sintakses aspektā.

Pateicamies latviešu valodas skolotājām par audzēkņu sagatavošanu olimpiādei un apsveicam uzvarētājus!

1.vieta

Laura Kristiāna Ļecka, PR-11           (skolotāja Ilona Antoneviča)

2.vieta

Deniss Poliščuks, DT-21                    (skolotāja Inita Karabekova)

Kristaps Žagariņš, EM-11                  (skolotāja Elita Vanaģele)   

3.vieta                              

Santa Everita Zabarovska, LD-21     (skolotāja Elita Vanaģele)

Oskars Grīnfelds, PR-11                   (skolotāja Ilona Antoneviča)

Atzinība

Samanta Dunska, LD-21                   (skolotāja Elita Vanaģele)

Oļegs Harlovskis, PR-11                   (skolotāja Ilona Antoneviča)

Informāciju sagatavoja: latviešu valodas metodiskā komisija