Projekta “Jauna pieredze maina dzīves” darba vērošana Portugālē

No 01.05.2022. līdz 06.05.2022. kopā ar direktora vietnieku praktiskās apmācības jomā Igoru Ivanovu piedalījos Daugavpils tehnikuma Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta “Jauna pieredze maina dzīves” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) aktivitātēs Portugāles galvaspilsētā Lisabonā. 

Projekta mobilitātes galvenais mērķis: izzināt izglītības programmas “Frizieru pakalpojumi” izglītojamo iespēju īstenot praksi Portugālē, nodrošinot praktikantiem profesijas apgūšanu un kompetenču pilnveidošanu skaistumkopšanas pakalpojumu jomā; izzināt jaunāko tehnoloģiju lietojuma iespējas IKT nozarē. 

Darba vērošanas sākumā projekta partnerorganizācijas „Eiropas projektu attīstības centrs” (EPD – European Projects Development) koordinatore iepazīstināja ar tā darbību – tas atbilstoši projektu mērķiem organizē praksi mācību centros vai uzņēmumos un viens no tā galvenajiem mērķiem ir attīstīt prasmes un ļaut praktikantiem likt lietā visas mācību laikā iegūtās zināšanas. Šī organizācija arī organizē mācību prakses Daugavpils tehnikuma IKT nozares izglītojamajiem, iespējamā praktiskās apmācības vietas apmeklēja arī direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs, kur viņam bija iespēja iepazīties ar dažādu IKT tehnoloģiju izmantošanu gan mācību, gan praktiskas apmācības procesā. 

Tāpat tika apmeklēts Portugāles reģionālais mācību centrs, kurā notiek projektā iesaistīto Eiropas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo teorētiskās un praktiskās nodarbības atbilstoši apgūstamajai profesijai, studiju vai interešu jomai. Centrs nodrošina daudzu kvalifikāciju izglītojamajiem nepieciešamās telpas ar aprīkojumu uzdevumu veikšanai, mainot to atbilstoši apgūstamās profesijas prasībām. Kompetenču pilnveidošana iespējama dažādu apgūstamo kvalifikāciju praktikantiem, tā notiek atbilstoši mācību programmai. Ir aprīkota telpa ēdienreizēm un atpūtas zona gan iekštelpā, gan pagalmā – svaigā gaisā. 

Skaistumkopšanas salonos tika izpētīta pakalpojumu sniegšanas kārtība un cenu lapu izstrādes kritēriji, apskatīts salonu aprīkojums un iekārtas, matu kopšanas līdzekļu klāsts. Informatīvas ekskursijas gaitā izzināts pakalpojumu spektrs un to sniegšanas pamatprincipi – droša darba vide, kvalitatīva pakalpojuma sniegšana, friziera instrumentu un matu kopšanas līdzekļu lietošana, kā arī uzklausītas darba devēju prasības un vēlmes potenciālajiem praktikantiem, kuri prakses laikā veic friziera palīga funkcijas – atbildība, komunikabilitāte, kārtība un svešvalodu zināšanas. 

Apmeklēts Mākslas un skaistumkopšanas profesionāļu mācību centrs CEPAB, izzinātas skaistumkopšanas nozares specialitāšu – vizāžists un frizieris – studiju iespējas. Šeit friziera profesiju var iegūt divu gadu laikā bez maksas. Programmas ietvaros izglītojamie apgūst daudzveidīgas pamatprasmes un iemaņas friziera darbos. Apskates ekskursijas laikā centra vadītāji iepazīstināja ar mācību procesā izmantojamo iekārtu un aprīkojuma klāstu. Frizieru darbnīcā praktisko mācību stundās katrs pedagogs strādā ar četriem izglītojamajiem, sniedzot nepieciešamās konsultācijas. Mācību frizētava strādā divās maiņās un sniedz bezmaksas pakalpojumus visiem klientiem.

Tāpat tika apmeklēts arī Lisabonas mācību centrs, kurā guvām priekšstatu par īstenotajiem profesionālajiem kursiem pieaugušajiem. Apgūstot jaunu profesiju, izglītojamie mācās pašus pamatus (vidēji septiņus mēnešus), ikmēneša maksa ir 145 EUR. Šeit profesijas iegūšanai vecuma ierobežojumu nav. Var iegūt šādas profesijas: apsargs, fizioterapeits, masieris, konditors, veselības un geriatrijas palīgs, veterinārārsts, frizieris, vizāžists, bārberis, izglītības tehniķis, tetovētājs un ķermeņa pīrsinga meistars. Visas kvalifikācijas ir pieprasītas darba tirgū.  

Vizīšu gaitā notika diskusijas, dalīšanās pieredzē, tika apspriestas arī mūsu tehnikuma izglītojamo prakses īstenošanas iespējas projekta ietvaros.

Pēc atgriešanās no mobilitātes Portugālē Skaistumkopšanas nozarē strādājošu pedagogu Nozares metodiskās apvienības sēdē skolotāja V.Saulīte dalījās pieredzē ar saviem kolēģiem.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Jauna pieredze maina dzīves” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja: profesionālo priekšmetu skolotāja Valentīna Saulīte