Matemātikas nedēļas rezultāti

2022. gada 12. aprīlī Daugavpils tehnikuma matemātikas skolotājas bija organizējušas matemātikas olimpiādi, kā arī matemātikas konkursu „Ātrvilciens” 1.kursa audzēkņiem. Konkursa un olimpiādes mērķis bija veicināt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu interesi risināt matemātikas nestandarta uzdevumus, pilnveidot audzēkņu prasmes un iemaņas matemātikas nestandarta uzdevumu risināšanā, sniegt audzēkņiem iespēju apliecināt savas zināšanas un prasmes, pielietojot tās nestandarta situācijās.

Apsveicam uzvarētājus!

Matemātikas konkurss „Ātrvilciens”

I vieta: DT-11 un FR-11 grupa

II vieta: PR-11 grupa

III vieta: LD-11 grupa

Matemātikas olimpiāde

I vieta: Iļja Novajonoks, PR-31

II vieta: Deniss Okuņevs, PR-31, un Iļja Fomins, PR-11

III vieta: Ksenija Babahina, LD-21, un Jelizaveta Vasiļjeva, KS-11

Pateicamies matemātikas skolotājām par audzēkņu sagatavošanu konkursam un apsveicam audzēkņus ar sasniegumiem!

Informāciju sagatavoja: matemātikas skolotāja Diāna Ogorelova