Noslēgusies pedagogu apmācība “ArtIn Future” projekta ietvaros

Kopš 2021.gada marta Daugavpils tehnikumā tiek īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības stratēģiskās partnerības projekts “ArtIn Future” (Nr. 2020-1-DE02-KA226-VET-008138). Projekta ietvaros vadošie partneri izstrādāja mācību vadlīnijas un materiālus, lai palīdzētu integrēt tēmas par mākslīgo intelektu mācību procesā. Savukārt 2022.gada aprīlī un maijā Daugavpils tehnikuma projektā iesasistītie pedagogi novadīja 2 apmācības ciklus izstrādāto materiālu izmantošanā. Pirmais apmācības cikls bija veltīts projekta 1.intelektuālajam rezultātam – ētikai mākslīga intelekta aspektā, apmācība norisinājās digitāli Zoom platformā divas grupās. Savukārt otrais apmācības cikls norisinājās klātienē un bija veltīts projekta 2.intelektuālajam rezultātam – nākotnes digitālajām prasmēm darbā ar mākslīgo intelektu. Kopā apmācībā par 1.intelektuālo rezultātu piedalījās 27 tehnikuma pedagogi, savukārt par 2.intelektuālo rezultātu – 29 tehnikuma pedagogi. Projekta turpinājumā pēc apmācības norisinās mācību materiālu pilotēšana mācību stundās kopā ar dažādu kvalifikāciju izglītojamajiem.

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa