Pieaugušo izglītības attīstības iespējas – apmācība andragoģijā

Laika posmā no 2022.gada 16.maija līdz 21.maijam Daugavpils tehnikuma profesionālās un vispārējās vidējās izglītības priekšmetu skolotāji O.Iznova, G.Minčenko, S.Pārpucs, K.Ļebedevs, O.Gaujeniete, N.Rudze un M.Vasiļevska devās uz Narvu (Igaunija), lai īstenotu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) pieaugušo izglītības sektora projektu „21.gadsimta kompetences pieaugušo izglītībā” (Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019713). Projekta mērķis ir pilnveidot skolotāju prasmes īstenot pieaugušo izglītību un izstrādāt atbilstošas izglītības programmas. Šis ir pirmais Erasmus+ programmas pieaugušo izglītības sektora projekts, kas tiek īstenots Daugavpils tehnikumā. Projekta ietvaros notiekošā apmācība tiek īstenota kā jaukta tipa mobilitāte: pirms apmācības dalībnieki tikās Zoom sesijā ar kursu vadītājiem, lai iepazītos, izzinātu apmācības dalībnieku un tehnikuma aktuālās vajadzības un dalībnieku profesionālos profilus, jo kopš projekta pieteikuma iesniegšanas ir pagājis jau gads, kā arī lai sagatavotos darbam klātienes apmācības laikā.

Apmācības laikā skolotājus iepazīstināja ar andragoģijas pamatiem un tās īpatnībām, tehnikuma pedagogi, kas paši iejutās izglītojamo ādā, ieguva informāciju par pieaugušo izglītību, izzināja skolotāju kvalifikāciju sistēmu Igaunijā un kvalifikācijas standartus, kā arī kopā ar apmācības vadītājiem tika izskatītas un apspriestas dažādas pieaugušo izglītojamo kompetences.

Kursu 4.diena bija veltīta izglītojamo attīstības atbalstam un tika veikts intensīvs darbs ar psihologu, kas iztirzāja aktuālu tēmu “Darbs ar konfliktiem izglītojamo vidū”. Savukārt piektajā dienā mobilitātes dalībnieki ieguva informāciju par digitālajiem rīkiem pieaugušo izglītībā un kovīziju kā veidu skolotāju sadarbībai un problēmsituāciju risināšanai darbā. Apmācības nedēļas noslēgumā tika iztirzāts nedēļas laikā paveiktais un noteikti individuālie darba un attīstības mērķi.

Darba nedēļas laikā katram dalībniekam bija iespēja tikties ar Narvas profesionālās izglītības centra pasniedzējiem atbilstoši dalībnieku profilam, lai dalītos pieredzē. Projekta dalībnieki apmeklēja arī Tallinas profesionālās izglītības centru, aplūkojot dažādas topošo frizieru, drēbnieku un šuvēju, mehatroniķu, automehāniķu, metālapstrādātāju, atslēdznieku, metinātāju praktisko nodarbību norises vietas, kur notika pārrunas ar kolēģiem par labākās prakses piemēriem un inovatīvo pieredzi. Informatīvs bija Tallinas karjeras centra apmeklējums: centra vadītāja pastāstīja par centra ēkas dibināšanas vēsturi un par iestādes darba galvenajiem principiem un metodēm, to izmantošanu darbā ar pieaugušajiem.

Projekta programmas ietvaros pārstāvjiem no Daugavpils tehnikuma izdevās attīstīt arī starpkultūru kompetences, īstenojot projekta kultūras programmu: bija sniegta lieliska iespēja aplūkot Narvas muzeju-cietoksni, kā arī baudīt veco Tallinas arhitektūras mantojumu.

Paldies Erasmus+ programmai par piedāvāto iespēju piedalīties projektā, paldies Narvas “Vestifex” centram par sirsnīgo un produktīvo uzņemšanu.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto pieaugušo izglītības sektora projektu “21.gadsimta kompetences pieaugušo izglītībā” (Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019713) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja: skolotāja Maija Vasiļevska