Starptautiskā konference Daugavpils tehnikumā

31.05.2022. PIKC  „Daugavpils tehnikums” norisinājās starptautiskā konference “Caurviju prasmju izmantošana starppriekšmetu sadarbībā dažādās mācību jomās profesionālajās izglītības iestādēs”. Konferences atklāšanas pasākumā ar uzrunu uzstājās PIKC  „Daugavpils tehnikums” direktore Ingrīda Brokāne, inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.), profesors, Rīgas Tehniskās universitātes Dzelzceļa inženierijas katedras vadītājs Mihails Gorobecs, kuri uzrunāja izglītojamos turpināt pilnveidoties un padziļināt zināšanas augstākās izglītības iestādēs. Daugavpils tehnikuma rīkotajā konferencē piedalījās  astoņu valstu pārstāvji: Gruzija, Igaunija, Lietuva, Moldova, Polija, Slovākija, Ukraina un Latvija. Daugavpils tehnikums ir uz attīstību un starptautisko sadarbību orientēta izglītības iestāde, tāpēc tika noslēgts kārtējais starptautiskās partnerības līgums.  Mūsu jaunais sadarbības partneris ir  Rokišķu Tehnoloģiju, biznesa un lauksaimniecības profesionālā skola. Tad norisinājās Daugavpils tehnikuma sadarbības valstu izglītības iestāžu pārstāvju dalīšanās pieredzē par starppriekšmetu saiknes īstenošanu. Uzstājās  Polijas  delegācijas pārstāvji no Poznaņas Komunikāciju skolas, Gruzijas delegācijas pārstāvis no Zestafoni vidusskolas “ORNATI”, Slovākijas  delegācijas pārstāvji no Transporta akadēmijas,             Ukrainas  partneri no Kozjatinas Starpreģionālās dzelzceļa transporta profesionālās arodskolas un Moldovas  partneri no Balti Dzelzceļa tehniskās koledžas piedalījās konferencē tiešsaistes translācijā.  Daugavpils tehnikuma izglītības metodiķe D. Ļecka izstāstīja nozarē strādājošu pedagogu metodisko  apvienību darbības mērķus, uzdevumus, sadarbības risinājumus. Ar labās prakses piemēriem uzstājās uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozarē strādājošu pedagogu metodiskās  apvienības vadītāja O. Iznova un skolotāja G. Minčenko. Savukārt Skaistumkopšanas nozarē strādājošu pedagogu metodiskās  apvienības labās prakses piemērus starppriekšmetu sadarbības īstenošanā izklāstīja vadītāja V. Saulīte, skolotājas A. Čerņavska un I. Karabekova. Transporta un loģistikas nozarē strādājošu pedagogu metodiskās  apvienības labās prakses piemērus starppriekšmetu sadarbības īstenošanā rādīja vadītājs D. Sirotko. Par enerģētikas nozarē strādājošu pedagogu metodiskās  apvienības labās prakses piemēriem starppriekšmetu sadarbības īstenošanā stāstīja vadītājs I. Rudzis un skolotāja J. Dideviča. Par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē strādājošu pedagogu metodiskās  apvienības labās prakses piemēru atradumiem starppriekšmetu sadarbības īstenošanā ziņoja vadītāja O. Bazarova. Tā bija diskusijām piesātināta, idejām bagāta, pozitīvo emociju pilna diena. Gan viesi, gan tehnikuma pedagogi ir pārliecināti, ka tādas tikšanās bagātina ikkatru un piedāvā iespēju smelties jaunas idejas, lai tās pielāgotu savai skolai un īstenotu savā valstī. Daloties mēs kļūstam bagātāki.

Informāciju sagatavoja Audzināšanas darba nodaļas vadītāja Jeļena Dideviča