Daugavpils tehnikuma izglītojamie 2022.gadā ir aktīvi iepazinuši Latvijas kultūru un mākslu

2021./2022. mācību gada otrajā semestrī Daugavpils tehnikuma izglītojamie programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros turpina iepazīt daudzveidīgas, profesionāli veidotas kultūras norises, ko piedāvā valsts un pašvaldību, kā arī neatkarīgās kultūras institūcijas un radošie profesionāļi. 

Tehnikuma izglītojamie un to grupu audzinātāji labprāt izmantoja iespēju piedalīties pasākumos, patstāvīgi izvēloties kādu no kultūras un mākslas norisēm, kas tika nodrošinātas gan tiešsaistē, gan klātienē. Kopumā visa mācību semestra garumā programmas „Skolas soma” pasākumos piedalījās 527 tehnikuma izglītojamie.

Tiešsaistes režīmā jaunākās latviešu kinofilmas izvēlējās skatīties 12 izglītojamo grupas, no kurām 1 grupa noskatījās daudzsēriju kinofilmu “Emīlija. Preses karaliene”, 1 grupa noskatījās kinofilmu “Jelgava ’94”, 6 grupas noskatījās kinofilmu “Tizlenes”, savukārt 4 grupas izvēlējās noskatīties kinofilmu “Es esmu šeit”, tādā veidā bagātinot un veidojot aizraujošāku mācību procesu.

Savukārt grupas AM-31 izglītojamie piedalījās digitāli interaktīvajā nodarbībā „Zinātnes un mākslas krustpunkti”, par pamatu ņemot Latvijas filmu „Dvēseļu putenis”, kurā bija iespēja uzzināt, kā filmā tiek veidoti efekti, lai precīzāk un reālistiskāk attēlotu nepieciešamos notikumus. 

Pirmo reizi programmas īstenošanas laikā tehnikumā klātienē viesojās arī mūziķi – tradīciju sākām ar koncertlekciju „Es mīlu Tevi, Latvija”, kur 160 izglītojamajiem klātienē un 39 izglītojamajiem digitāli bija iespēja piedalīties iedvesmojošā dziesmu spēlē, kuras laikā viņi spēja izpētīt Latvijas mantojumu estrādes mūzikā un arī aktīvi iesaistīties pašā pasākuma norisē. 

Tāpat pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas vairākas izglītojamo grupas nolēma mākslas un kultūras iestādes apmeklēt klātienē. Piemēram, iespēju iepazīt un izbaudīt īstu viduslaiku atmosfēru Melngalvju namā izmantoja grupas DT-31, LD-31 izglītojamie. Apmeklējuma laikā tika izstaigāti Melngalvju nama 14.gadsimta vēsturiskie pagrabi, uzmērītas bruņinieku bruņas, iepazīta iespaidīga sudraba kolekcija un apskatīta plašā svinību zāle. Šī paša brauciena ietvaros izglītojamie apmeklēja mākslas muzeju „Rīgas birža”, kurā tika apskatīta plašā mākslas darbu ekspozīcija un iepazīti mākslas procesi dažādos laika posmos kultūrvēstures kontekstā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas sagatavotais piedāvājums topošajiem frizieriem (FR-11, FR-31) sniedza iespēju iepazīt Latvijas Kultūras kanona vērtības, ko izglītojamie pēc tam iepazina arī galvaspilsētas vēsturiskajā centrā. Savukārt grupu PR-11, PR-21 izglītojamie apmeklēja Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, lai iepazītu centrā esošās pastāvīgās un mainīgās ekspozīcijas.

Savukārt iepazīt Dzelzceļa vēstures muzejā esošo ritekļu, vagonu un lokomotīvju kolekciju, kā arī izzināt tvaika lokomotīves uzbūvi un tās darbības principus, kā arī signālu darbību dzelzceļā devās grupu ATS‑31, LMT-31 un LD-21 izglītojamie. Šī paša brauciena ietvaros tika iepazīta arī Melngalvju nama vēsturiskā ēka un melngalvju biedrības darbība.

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi tiek organizēti, lai veicinātu izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, bagātinātu izglītojamo kultūrvēsturisko pieredzi, sniedzot informāciju par Latvijas kultūras vērtībām, krājumiem un kultūras laikmetīgajām izpausmēm.

Informāciju sagatavoja projektu un ārējo sakaru nodaļa