Kipras Eiropas Universitāte uzņem DIG-i-READY projekta partneru pārrobežu tikšanās dalībniekus  

DIG-i-READY projekts ir pavirzījies soli tuvāk projekta rezultātu sasniegšanai – ir notikusi pirmā projekta partneru pārrobežu tikšanās klātienē Kiprā 2022.gada 14. un 15. jūnijā. Savukārt projekta partneru pārstāvji, kas nevarēja ierasties Kiprā klātienē, sanāksmē piedalījās tiešsaistē attālināti. Daugavpils tehnikumu Kiprā virtuāli pārstāvēja Projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītāja Sandra Celmiņa. Divu dienu tikšanās laikā, ko uzņēma Kipras Eiropas Universitāte (EUC), partneri kopīgi apsprieda metodiku, kas tiks izmantota labās prakses piemēru analīzei, ko partneri bija apzinājuši un apkopojuši kopš gada sākuma.

Apkopojot labās prakses piemērus, organizācijas, audzēkņi ar īpašām vajadzībām un izglītotāji visā Eiropā tika aicināti sniegt informāciju par labākajiem mēģinājumiem veidot digitālo izglītību iekļaujošu Covid-19 krīzes radītajos apstākļos. Apkopojot iegūto informāciju, konsorcijs turpina darbu un strādā pie labās prakses kataloga izstrādes, kurā būs iekļauta arī apkopoto labās prakses piemēru analīze.

DIG-i-READY projekta mērķis ir digitālā iekļaušana profesionālās izglītības jomā, projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegti šādi mērķi:

  1. Labās prakses katalogs;
  2. Rokasgrāmata.

Tādējādi projekta īstenošanas rezultātā ir paredzēts profesionālo izglītību un apmācību Eiropā veidot digitāli iekļaujošu ne tikai pandēmijas laikā, bet arī jebkuras ārkārtējas situācijas aspektā, kas varētu piespiest izglītības sistēmu un pat visu dzīvi kopumā pārvietoties tiešsaistē. 

Kā nākamo soli DIG-i-READY projekta partneri organizē darbsemināru par digitāli stiprinātas iekļaujošās izglītības attīstību Eiropā ICCHP/AAATE konferences ietvaros Lekko (Itālija) šī gada 11.jūlijā. 

Sīkāka informācija par darbsemināru pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja Projektu un ārējo sakaru nodaļa