Īstenots Erasmus+ programmas projekts “Jauna pieredze maina dzīves” 

2020.gadā Daugavpils tehnikums sāka īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projektu “Jauna pieredze maina dzīves” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195). Projekta ietvaros bija paredzēts nodrošināt mācību praksi ārvalstu uzņēmumos 21 tehnikuma izglītojamajam, 2 tehnikuma pedagogiem dot iespēju vadīt stundas kādā ārvalstu izglītības iestādē, kā arī nodrošināt 13 profesionālās izglītības speciālistu mācību mobilitāti.

Lai arī Covid-19 izraisītā pandēmija ieviesa savas korekcijas – bija nepieciešams gan vairākkārt pārcelt mobilitāšu norisi, gan mainīt sadarbības partnerus un norises valstis, kā arī projekta pagarināšanas rezultāta arī piesaistīt jaunus projekta dalībniekus –, tomēr šo divu gadu laikā ir izdevies pilnībā īstenot visas paredzētās projekta aktivitātes un sasniegt visus projekta mērķus. Vēl vairāk – tehnikumam radās iespēja projektā ļoti veiksmīgi iesaistīt arī papildu dalībnieku, topošo frizieri, līdz ar to mācību prakse ārvalstīs kopumā tika nodrošināta 22 izglītojamajiem.

Projekta īstenošanas rezultātā tika iepazītas jaunas un KA1 projektu ietvaros līdz šim neapmeklētas valstis – Islande, Francija, Īrija, Malta –, izzināta šo valstu izglītības sistēma, iepazītas izglītības iestādes un praktiskās apmācības aspekti profesionālajā vidē, iepazīta darba organizācija un papildinātas profesionālās prasmes dažādos uzņēmumos un organizācijās. Tāpat pirmo reizi Erasmus+ projekta ietvaros darba vērošanā devās tehnikuma dzelzceļa nozares speciālisti. Pirmo reizi tehnikuma vēsturē Erasmus+ projekta ietvaros pedagogiem bija iespēja arī pārbaudīt sevi profesionāli, vadot stundas ārvalstu izglītības iestādē. 

Visi projekta dalībnieki ir ļoti atzinīgi izteikušies par sniegto iespēju attīstīties un pilnveidoties profesionāli, profesionālās izglītības speciālisti augsti novērtē daudzveidīgo pieredzi, iespēju augt profesionāli un paaugstināt savu kvalifikāciju, veidot kontaktus ar ārvalstu kolēģiem. Savukārt izglītojamie ir pārbaudījuši savas prasmes un zināšanas izvēlētajā profesijā, guvuši savu spēju augstu novērtējumu, atraisījušies, kļuvuši neatkarīgāki, uzņēmīgāki, atvērtāki dzīvei un tās piedāvātajām iespējām, daudzi izglītojamie ir pauduši vēlmi nākamajā gadā atkal doties mācību praksē, bet šoreiz jau uz kādu citu valsti. 

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Jauna pieredze maina dzīves” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja projektu un ārējo sakaru nodaļa