Dzejas dienas Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā

Tradicionāli katru gadu septembrī Latvijā notiek Dzejas dienas. Arī mūsu tehnikumā no 2022. gada 12. līdz 16. septembrim notika dzejas stundas – tās visās grupās organizēja latviešu valodas un literatūras skolotājas. Katram tehnikuma izglītojamajam tika dots uzdevums: sameklēt un klasē dzejas stundas laikā norunāt savu mīļāko latviešu autora dzejoli, iepazīstinot ar to grupasbiedrus un skolotāju.

Ikvienam bija interesanti dzirdēt, kāda ir bijusi citu izglītojamo izvēle. Bija arī daži negaidīti un patīkami pārsteigumi – atklājās, ka mūsu mācību iestādē ir vairāki izglītojamie, kas paši raksta dzeju; viņi deklamēja pašu sacerētos dzejoļus. Kādam tā bija pirmā uzdrīkstēšanās uzstāties auditorijas priekšā, ko novērtēja visi klātesošie. Skanēja aplausi un atzinīgi vārdi no klausītājiem.

Paldies visiem, kas skandēja tematiski daudzveidīgu un jauku dzeju.

Informāciju sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Elita Vanaģele