Tehnikuma pedagogi izzina Maltas profesionālās apmācības sniegtās iespējas

No 2022.gada 19.septembra līdz 23.septembrim Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pedagogi un profesionālās izglītības speciālisti Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projekta “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189) ietvaros bija devušies darba ēnošanā uz Maltu, kur iepazina Maltas profesionālās izglītības sniegtās iespējas, izaicinājumus un izzināja dažādus praktiskās apmācības īstenošanas aspektus.

Darba ēnošanas laikā tehnikuma darbinieki uzzināja par Maltas izglītības sistēmu, kā arī apmeklēja vairākus uzņēmumus, kur tehnikuma izglītojamie vai nu jau ir bijuši mācību praksē Erasmus+ programmas ietvaros, vai arī šāda iespēja būtu. No visiem apmeklētajiem uzņēmumiem vislielāko iespaidu atstāja atjaunojamās enerģijas jomā strādājošais uzņēmums „Recowatt”, kura vadītājs pauda gatavību nodrošināt prakses vietas gan elektrotehniķiem, gan atjaunojamās enerģijas tehniķiem, kā arī „Seaview Hotel” viesnīca, kuras pārstāve arī ļoti skaidri izstāstīja, kādas prakses vietas viesnīca ir gatava piedāvāt tehnikuma izglītojamajiem, kādas prasības viņiem tiek izvirzītas. Kopumā visi potenciālo prakses vietu pārstāvji norādīja, ka praktikantiem ir jābūt labām angļu valodas zināšanās, arī citu valodu zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību.

Tehnikuma darbinieki no darba ēnošanas atgriezās motivēti un gatavi motivēt tehnikuma izglītojamos piedalīties mācību praksē  ārvalstīs, jo tā ir pieredze, kas sniegs stabilu ieguldījumu gan profesionālajā, gan personīgajā izaugsmē.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Sandra Celmiņa