DTTT izglītojamā piedalās profesionālās meistarības konkursā “Viesmīlības pakalpojumi”

2022. gada 28. septembrī Rīgā norisinājās valsts profesionālās meistarības konkurss “Viesmīlības pakalpojumi”. Konkurss notika Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma studentu izmitināšanas kompleksā, kur tika imitēts viesu uzņemšanas un izmitināšanas uzņēmums. Konkursa dalībniekiem bija jāparāda savas spējas telpu sagatavošanā un uzkopšanā pirms viesu iebraukšanas, pēc viesu izbraukšanas un uzturēšanās laikā. Izglītojamajiem bija jāprezentē pareiza gultas klāšanas tehnika, prasme izvēlēties pareizos tīrīšanas līdzekļus un tos pielietot. Atsevišķs uzsvars tika likts uz saimnieciskā dienesta sadarbību ar recepciju. 

No DTTT konkursā piedalījās 3. kursa V14 grupas izglītojamā Viktorija Iļjina. Šis konkurss viņai bija pirmais mācību laikā, un tas sniedza padziļinātu izpratni par savu izvēlēto profesiju un tās specifiku. Apsveicam ar drosmi piedalīties! 

Informāciju sagatavoja skolotāja Inese Šuļina