Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamie 2022.gada oktobrī Aglonas Maizes muzejā iepazīst maizes ceļu 

2022.gada 5.oktobrī topošie pavāri un konditori devās uz Aglonas Maizes muzeju, kur saimnieces Vijas stāstījumā iepazina tradicionālo maizes cepšanas ceļu, kā arī uz Kristus Karaļa kalnu, kur apskatīja garīgajai dzīvei un ticībai veltītās latviešu tēlnieku veidotās koka skulptūras. 

Maizes muzejā izglītojamie izzināja stāstu par maizi, maizes muzeju, Latvijas vēsturiskajiem maizes gatavošanas darba rīkiem, to izcelsmi un nozīmi. Audzēkņi iesaistījās dažādos uzdevumos par maizes izcelsmi, darba rīku pielietojumu, veidošanu u.c. Tāpat saimnieces Vijas stāstījumā izglītojamajiem bija iespēja uzzināt, kā radās ideja veidot maizei veltītu muzeju, ar kādiem izaicinājumiem bija jāsaskaras un cik iecienīts un apmeklēts muzejs šobrīd patiesībā ir. 

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi tiek organizēti, lai veicinātu izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, bagātinātu izglītojamo kultūrvēsturisko pieredzi, sniedzot informāciju par Latvijas kultūras vērtībām, krājumiem un kultūras laikmetīgajām izpausmēm.

Informāciju sagatavoja projektu un ārējo sakaru nodaļa