Kultūrvēsturiskā Daugavpils cietokšņa iepazīšana programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros

2022. gada 18. oktobrī un 19. oktobrī programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros V-12 un K/V-11 grupu izglītojamie kopā ar grupas audzinātāju Anastasiju Kočmarjovu izmantoja iespēju apmeklēt un iepazīties ar nozīmīgo kultūrvēsturisko pilsētas objektu – Daugavpils cietoksni.

Pasākums tika organizēts, lai izzinātu Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. Gūtā informācija tika analizēta grupu audzināšanas stundu ietvaros.

Pasākuma laikā gida pavadībā izglītojamie apmeklēja Daugavpils cietoksni. Tas ir unikāls valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures piemineklis, kura platība ir vairāk nekā 150 ha. Skatoties no putna lidojuma, cietoksnis atgādina saules, zvaigznes, bruņurupuča vai pat sikspārņa formu. Mūsdienās tas ir viens no Daugavpils populārākajiem apskates objektiem. Ne mazāk nozīmīga ir arī cietokšņa iekšējā apbūve, kurā līdz mūsdienām ir saglabājušās 80 ēkas: tās savieno 10 ielas, kurām doti to vēsturiskie nosaukumi. Lielākā daļa no šīm ēkām saglabājušās cietoksnī no 19. gadsimta. Pēdējos gados cietoksnī restaurētas vairākas ēkas un citi objekti.  

Izzinošas pastaigas laikā izglītojamie iepazina cietokšņa vēsturi, kā arī vēsturisko ekspozīciju “Nikolaja vārti – durvis pagātnē”. Klausoties stāstījumu, viņi uzzināja par Daugavpils cietokšņa nocietinājumiem un aizsargvalni, ieraudzīja cietokšņa dzīvojamo ēku kvartālu, sardzes ēkas, vārtus un citus objektus, kas palīdzēja izprast sabiedrības attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanas nozīmi mūsdienās. Grupu izglītojamie labprāt izmantoja iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz jautājumiem par cietokšņa kultūrvēsturiskajām celtnēm.

Pēc izzinošā pasākuma grupu audzināšanas stundu laikā izglītojamie izteica savas atziņas par redzēto un uzzināto, dalījās ar saviem jaunatklājumiem par vienu no grandiozākajām vēsturiskajām ēkām ne tikai pilsētā, bet arī Latvijas mērogā.

Informāciju sagatavoja projektu nodaļa