Konkursa “Diktāts latviešu valodā” rezultāti

Smejat, ļaudis, dziesmu manu,
Valodiņas nesmejat:
Dziesmu dziedu, kādu gribu,
Valodiņa Dieva dota.

Godinot valsts valodas dienu, 2022. gada 19. oktobrī tehnikumā tika rīkots konkurss “Diktāts latviešu valodā”. Tā mērķis ir attīstīt latviešu valodas rakstītprasmi, audzināt cieņu pret dzimto valodu, aicināt cittautiešus labāk apgūt latviešu valodu, atkārtot zināšanas gramatikā. Savukārt 15.oktobrī vienlaikus Latvijā un citviet pasaulē tiešsaistē tika rīkots VIII pasaules diktāts latviešu valodā. DTTT organizētajā konkursā piedalījās 24 pirmā un otrā kursa izglītojamie, kā arī citu grupu interesenti. Diktāta tēma – interesanti fakti par valodām.

1. vietu ieguva visuzmanīgākā un zinošākā K/V-11 grupas izglītojamā Līga Ivanova, 2. vietu – Daniela Zoltnere (P-11), 3. vietu – Aļona Pisarjonoka (MK2/V-16), Emīls Gailums (AE-11) un Klinta Susojeva (KS-11). Pateicības rakstu saņēma Elīza Lindenberga un Angelina Sereda (FR-11). Paldies audzēkņiem par ieinteresētību un drosmi. 

Kā var iemīlēt valodu? Katrs pats ir atbildīgs par savas valodas lietošanas labskanīguma, raituma, pareizības, asprātīguma kopšanu. Nav noslēpums, ka paplašināt vārdu krājumu un redzesloku palīdz grāmatu lasīšana. Izbaudīsim Raiņa, R. Blaumaņa, I. Ziedoņa, A. Čaka, A. Bela, L. Stumbres, K. Vērdiņa, I. Gailes, A. Ozoliņa, M. Zariņa, G. Repšes un daudzu citu rakstnieku un dzejnieku atstāto mantojumu. Lai jums jauka, patīkama lasīšana rudens vakaros.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece karjeras izglītības un audzināšanas jomā Jeļena Dideviča