Pirmais izlaidums

Kā varavīksni sevi veido,
No vienas krāsas otrā ej,
Un nesavtīgi tūkstoš veidos
Ik mirkli rādies pasaulei. 

/A.Skalbe/

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” 2022 .gada 31. oktobrī rīkoja savu pirmo izlaidumu. Diplomus par vidējo profesionālo izglītību saņēma pusotrgadīgo grupu izglītojamie: viesmīlības pakalpojumu speciālisti, viesmīļi, pavāri, tūrisma pakalpojumu konsultanti, klientu apkalpošanas speciālisti, mazumtirdzniecības komercdarbinieki, telekomunikāciju tehniķi. 

Katram absolventam novēlam atrast dzīvē īsto vietu, gūt gandarījumu no darba, neapstāties, virzīties uz priekšu, pilnveidoties un pilnveidot pasauli. 

Informāciju sagatavoja direktora vietniece karjeras izglītības un audzināšanas jomā Jeļena Dideviča