Polijas izglītības iestāžu iespējas uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā

No 2022.gada 24.oktobra līdz 28.oktobrim Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pedagogi un izglītības nodrošināšanas procesā iesaistīti speciālisti Erasmus+ programmas skolu izglītības sektora projekta “Jaunākās tehnoloģijas un zaļā vide uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000009173) ietvaros bija devušies darba ēnošanā uz Krakovas (Polija) izglītības iestādēm un uzņēmumiem, lai izzinātu iespējas uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā tehnikuma izglītojamajiem. 

Darba ēnošanas laikā tehnikuma darbinieki viesojās vairākās Krakovas izglītības iestādēs, vēroja mācību stundas, diskutēja ar skolotājiem par uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanas nepieciešamību skolēniem un iespējām, kā to labāk paveikt. Tāpat tika apskatīti jautājumi par dažādu vispārizglītojošo priekšmetu sasaisti ar uzņēmējdarbības prasmēm, izglītības iestāžu internacionalizācijas ieguldījumu skolēnu motivēšanā iesaistīties uzņēmējdarbībā, iespējām iekļaut uzņēmējdarbības izglītību skolu mācību un ārpusstundu darba saturā, kā arī izglītības iestādes plānošanas dokumentos. Universitātes līmenī tika apspriesti jautājumi par skolēnu motivēšanas posmiem domāt kā uzņēmējiem, kādas prasmes un iemaņas skolēniem būtu jāattīsta, lai viņi nākotnē spētu kļūt par veiksmīgiem uzņēmējiem. Gan prasmju un iemaņu, gan zināšanu un motivētības jautājumi tika apskatīti, arī apmeklējot vairākus veiksmīgus uzņēmumus, kas labprāt iesaistās skolēnu un izglītojamo iepazīstināšanā ar uzņēmējdarbību, uzņēmumu ikdienas dzīvi un darba pienākumiem, lai veicinātu vispusīgu izpratni par uzņēmuma ka vienota veseluma darbību. 

Tehnikuma darbinieki no darba ēnošanas atgriezās motivēti un ieinteresēti veicināt uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu tehnikuma izglītojamo vidū. 

Pēc darba ēnošanas aktivitātēm projekta dalībnieki iepazina ne tikai Krakovu, tās vēsturisko centru un dažādus apskates objektus, bet apmeklēja arī Veličkas sāls raktuves, Šindlera rūpnīcu, kā arī Aušvicas-Birkenavas koncentrācijas nometni-muzeju. 

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto skolu izglītības sektora projektu “Jaunākās tehnoloģijas un zaļā vide uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000009173) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Sandra Celmiņa