Nodarbības ar psihologu dienesta viesnīcā

No 20. septembra līdz 31. oktobrim tehnikuma dienesta viesnīcā tika novadītas 6 nodarbības ar tehnikuma psiholoģi Alisi Žuravļovu. Šīs nodarbības bija paredzētas dienesta viesnīcā dzīvojošiem  1.  kursa audzēkņiem, lai saliedētu viņus un palīdzētu audzēkņiem attīstīt sadarbības un komunikācijas prasmes.

Nodarbību laikā tika radīta labvēlīga, pozitīva, cieņpilna gaisotne, lai veicinātu audzēkņu saliedēšanu un adaptēšanos.

Audzēkņiem tika piedāvātas dažādas aktivitātes empātiskās attieksmes veicināšanai, kopīgo darbību koordinēšanai, sadarbības  prasmju attīstīšanai, vērošanas prasmju veicināšanai, pozitīvās atgriezeniskas saites sniegšanas prasmju attīstīšanai.

Kādus ieguvumus saņēma audzēkņi no grupas nodarbībām:

  • pozitīvi pavadīt laiku un labāk iepazīt viens otru;
  • veidot veiksmīgas savstarpējas attiecības;
  • mācīties būt iejūtīgiem viens pret otru;
  • veidot izpratni, kas ir cieņpilna komunikācija;
  • strādāt komandā, savstarpēji saskaņot savas darbības, palīdzēt viens otram;
  • atpazīt savas un arī ievērot citu personīgas robežas. 

Liels PALDIES audzēkņiem par aktīvu piedalīšanos šajās nodarbībās, kā arī audzinātājai Nataļjai Ņikitinai par palīdzību nodarbību organizēšanā. 

Visu nodarbību apmeklēšana bija brīvprātīga, pēc pašu audzēkņu vēlmes. Audzēkņu ieguvums no nodarbībām ir viņu atbildībā – audzēkņi iegūst no nodarbībām tik daudz, cik paši nolemj būt iesaistīti tajās – būt aktīviem, piedalīties aktivitātēs, pildīt uzdevumus, uzdot/atbildēt uz jautājumiem, dalīties ar citiem savās pārdomās, izteikt savu viedokli, sniegt atgriezenisko saiti par paveikto, pārdzīvoto nodarbību laikā.

Informāciju sagatavoja izglītības psiholoģe Alisa Žuravļova