“ArtIn Future” projekta dalībnieku aktivitāte Drēzdenē

No 2022. gada 3. līdz 5. novembrim ES Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības (KA2) stratēģiskās partnerības projekta “ArtIn Future” (Nr. 2020-1-DE02-KA226-VET-008138) ietvaros Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projektu vadītāja Sandra Celmiņa, direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs un profesionālās izglītības skolotāja Angelika Paškeviča apmeklēja mākslīgajam intelektam veltītu izstādi Drēzdenē (Vācija). Mobilitātes mērķis bija papildināt zināšanas mākslīgā intelekta jomā, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk sagatavotos projekta noslēguma konferencei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem.

Mobilitātes laikā tika apmeklēts Vācijas Higiēnas muzejs (Deutsches Hygiene-Museum), kurā viena no izstādēm bija veltīta mākslīgajam intelektam. Šī ekspozīcija Vācijas Higiēnas muzejā tika veidota, sadarbojoties ar Barkhauzena institūtu no Drēzdenes, Ars Electronica centru no Lincas un Tactical Tech kolektīvu no Berlīnes. Izstāde bija veltīta dažādiem mākslīgā intelekta riskiem (piemēram, viltus identitātes), tā parādīja, kā mākslīgais intelekts tiek apmācīts, kā tas maina mūsu dzīvi un kā mēs varam to mērķtiecīgi izmantot un pilnveidot.

Kopumā šī bija informatīva un daļēji interaktīva izstāde, kas sniedza ieskatu mākslīgā intelekta attīstības vēsturē un zināšanas par mākslīgā intelekta izmantošanu sadzīvē, tehnoloģijās, zinātnē un mākslā mūsdienās.

Paldies projekta koordinatoriem par iespēju apmeklēt šo izstādi un praktiski salīdzinā savu projektā gūto pieredzi ar izstādē apkopoto informāciju!

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto stratēģiskās partnerības projektu “ArtIn Future” (Nr. 2020-1-DE02-KA226-VET-008138) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja: profesionālās izglītības skolotāja Angelika Paškeviča