Valsts svētkiem veltīta grāmatu izstāde ”Mana Latvija”

Es visas domas aizmirstu,

To vienu domājot:

Ko tev vēl vairāk, tēvzeme,

Par sirdi varu dot.

Valsts svētkiem veltīta grāmatu izstāde ”Mana Latvija”  

DTTT bibliotēka.