Svinīgais pasākums „Tev, Latvija!”

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Tu tēvzeme mums Dieva dota!
Lai latvju tauta vienota aug
Spēkā, slavā, daiļumā!

/Vilis Plūdonis/

Svinot Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienu, tehnikuma izglītojamie ar godu tai gatavojās: tika uzņemta video intervija, kurā paši izglītojamie pauž savu viedokli par Latviju un sevi Latvijā, sagatavotas prezentācijas par Latvijas kultūras vietām un vērtībām. Koncerta laikā audzēkņi lasīja patriotisku dzeju, dziedāja romantiskas dziesmas par dzimteni, dejoja dejas brīvības noskaņā. Mūs visus vieno tāda mīlestība, kādu grūti izteikt vārdos: tā dzirdama putnu čivināšanā, meža šalkās, jūras viļņos; tā mirdz mūsu acīs un pukst sirdīs. Tas ir virzītājspēks, kas liek ikkatram gribēt kļūt labākam. Un tā ir mīlestība pret Latviju! Daudz laimes, dzimtene!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece karjeras izglītības un audzināšanas jomā Jeļena Dideviča