PROFS 2022

2022. gada 14. novembrī mūsu tehnikumā notika Latgales reģiona konkursa PROFS 2022 pusfināls. LBAS jau tradicionāli organizē konkursu profesionālo izglītības iestāžu izglītojamajiem PROFS. Tas notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) atbalstu, lai veicinātu profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī lai radītu topošo darbinieku interesi par sociālo dialogu.

Latgales reģiona pusfinālā startēja 5 komandas – Latgales Industriālais tehnikums (2 komandas), Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu struktūrvienība un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

Profesionālo izglītības iestāžu komandas bija iesūtījušas savus mājas darbus, kurus prezentēja konkursa laikā, konkursa gaitā notika viktorīna par darba tiesību, darba aizsardzības un sociālā dialoga tēmām, kā arī katra komanda uz vietas risināja vairākas situācijas saistībā ar darba vides un tiesiskajām attiecībām

Latgales profesionālās izglītības iestāžu vidū 1. vietu ieguva Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu struktūrvienība, 2. vietu – Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, bet 3. vietu – Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

Informāciju sagatavoja profesionālās izglītības skolotāja Anželika Dorofejeva