Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamie izzina latviešu teātra mākslu

Programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamiem tika piedāvāti dažādu kultūras nozaru pasākumi. Viens no tiem sniedza iespēju digitālajā vidē iepazīt mūsdienu teātra mākslu.

Tādējādi 2022. gada 21. un 25.novembrī tehnikuma PR-11 un PR-41 grupu izglītojamajiem bija iespēja noskatīties Latvija Nacionālā teātra izrādes „Svina garša” (M.Bērziņs, režisors V.Sīlis) ierakstu. Šī pasākuma ietvaros režisors piedāvā noskatīties izrādi, drāmu, kura ietver sevī traģikomisku notikumu virkni. Izrādē notikumi norit 1940. un 1941. gadā, kad Latvijā straujā tempā nomainās lielvalstu varas, un latviešu puisis Matīss no Torņakalna, kurš nevēlas karot ne vienā, ne otrā frontes pusē, mēģina būt malā. Protams, tas neizdodas. Nepieciešamība izdzīvot frontes aizmugurē, uzdzīve un andelēšanās ar kreiso preci, pirmā sastapšanās ar mīlestību, nodevību, nelietību, žēlsirdību, un svina garša mutē. Gan no nomaldījušās lodes, gan no tā, kas notiek ar Latviju. Izrādē tiek risinātas tādas aktuālas kultūrvēsturiskas tēmas kā Latvijas iedzīvotāju vēsturiskā pašapziņa un drosme, tautas raksturs, cilvēku izvēle, kas ietekmē valsts likteni.

Paldies Latvijas Nacionālā teātra kolektīvam par iespēju izglītojamajiem noskatīties izrādi, jo šādi pasākumi arī digitālā formātā bagātina mūsu garīgo pasauli, rosina domāt par patiesām vērtībām – cilvēcību, mīlestību, pienākumiem un atbildību, godīgumu.

Pēc izrādes noskatīšanas gūtie iespaidi un secinājumi tika analizēti grupu audzināšanas stundās. Izglītojamie novērtēja aktieru profesionālo meistarību, režisora izcilo spēju parādīt laikmeta notikumus un cilvēku jūtas, kā arī M.Bērziņa romāna „Svina garša” ideju. Viņi mēģināja izvērtēt un salīdzināt arī notikumus mūsdienu pasaulē.

Programmas „Latvijas skolas soma” pasākumi tiek organizēti, lai veicinātu izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, bagātinātu izglītojamo kultūrvēsturisko pieredzi, sniedzot informāciju par Latvijas kultūras vērtībām, krājumiem un kultūras laikmetīgajām izpausmēm.

Informāciju sagatavoja projektu nodaļa